Cecilie Paust-Andersen

Advokat/ Partner
Last ned vCard

Profil


Advokat Cecilie Paust-Andersen er spesialist på personskadeerstatning,  herunder pasientsskadeerstatning, yrkesskade, bilansvar og voldsoffererstatning. I tillegg har hun omfattende erfaring med trygderett og forsikringsrett.

Advokat Paust-Andersen har ført flere tunge erstatningssaker for domstolene som gjelder kompliserte medisinske spørsmål. Flere av sakene har dreid seg om smertetilstander. Ofte er det vanskelig å dokumentere en smertetilstand. I disse sakene vil ofte valg av medisinsk sakkyndig ha stor betydning og det er viktig å velge en advokat før dette valget gjøres.

Advokat Paust-Andersen har jobbet i Pasientskadenemnda og i NAV og har gjennom dette opparbeidet seg spesialisert kompetanse på områdene. Paust-Andersen har bistått mange klienter med å få deres vedtak omgjort av NAV.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema