Osloadvokatene vant i tvist om veirett


Det er ikke uvanlig at en eller flere personer eller eiendommer har særretter over fremmed eiendom. Særrettene kan både være negative og positive. Negative særretter forbyr eieren å utnytte eiendommen på en bestemt måte. Mens positive særretter gir andre enn eieren lov til å utnytte eiendommen på en bestemt måte.

Tvist om veirett forekommer ofte

Slike særretter kalles servitutter og kan for eksempel gå ut på at eieren av en eiendom skal gis veirett over en annen eiendom. Dette er særlig utbredt for hyttetomter, men forekommer ikke skjelden for vanlige boligtomter. For hyttetomtene sin del er en vanlig tvist om veirett knyttet til at bruken av veien har utviklet seg betraktelig siden veiretten ble gitt. Der det tidligere bare var hest- eller fottrafikk et par ganger i året kjører nå hyttefolket til og fra hytta opptil flere ganger i måneden.

Grunneieren var i tvist om veirett

Osloadvokatene ved advokat Heidi Kristin Åsvang ble tidligere i år kontaktet av en grunneier som var i tvist med naboen om en veirett som gikk over hans eiendom. Grunneieren opplevde store ulemper ved at veien gikk der den gikk og ønsket å flytte veien, men naboen motsatte seg flyttingen.

Nabo fikk stanset støy fra treningssenter – Osloadvokatene hjelper deg!

Er det vedvarende problem med støy hos naboen vil ofte konflikten vokse seg stor og naboforholdet kan etter hvert bli svært så uhyggelig.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/stoy-treningssenter/

Innbrudd og skadeverk

Veien ble ikke bare brukt av naboen, men også av turgåere og andre som ikke hadde veirett. Dette førte til mye mer trafikk enn det som var tanken da veiretten ble gitt. Trafikken hadde gått utover gårdsdriften til grunneieren. I tillegg var det begått flere innbrudd i fjøset til grunneieren. Sauene var blitt sluppet ut og hesten fikk manken klippet av. For grunneieren var situasjonen blitt så uholdbar at han så seg nødt til å flytte veien.

Hadde rettshjelpdekning

Advokat Åsvang undersøkte først om grunneieren kunne få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringer. I de fleste av de vanligste forsikringsavtalene er det nemlig en egen rettshjelpsdekning. Vanligvis dekker forsikringsselskapet advokatbistand med inntil kr 100.000. Egenandelen pleier å være på 20% av utgiftene. Dette gjør det enklere og billigere å få eksperthjelp når du er i en tvist. Denne dekningen er imidlertid ikke veldig godt kjent for folk flest. Grunneieren hadde rettshjelpsdekning gjennom forsikringsavtalen sin og fikk dekket advokatutgifter med inntil kr 150.000.

Naboen ville ikke snu bilen på sin egen tomt

Advokat Åsvang ble raskt personlig engasjert da hun hørte om problemene grunneieren opplevde. Naboen mente at omlegging av veien ville medføre ulemper for henne ved at hun da måtte opparbeide snuplass på sin egen eiendom og ikke lenger kunne bruker grunneierens eiendom til å snu bilen sin. Det var også en ulempe at hun nå måtte begynne å måke veien selv. Snømåking var det grunneieren som hadde stått for frem til nå, uten å være forpliktet til det.

Retten var enig med Osloadvokatene

Partene ble ikke enige og saken endte til slutt i tingretten. Dommeren var enig med advokat Åsvang og grunneieren i at det innebar langt større ulemper ved å beholde veien som den var enn ved omlegging av veien. Naboen måtte derfor godta at grunneieren la om veien slik at turgåere og andre i mindre grad ville benytte den, til tross for at dette medførte at hun ikke lenger kunne bruke grunneierens tomt som snuplass.

 

Har du problemer med naboen?

Det er ikke alt du behøver å finne deg i. Osloadvokatene er spesialister på naborett og servitutter. Vi kan bistå deg i for eksempel tvist om veirett. Vi undersøker alltid om du kan få dekket advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekningen i forsikringene dine. Ta kontakt i dag.


Relaterte artikler