Bråk fra nabo - hva gjør du?


Mange som bor sammen i et borettslag eller et sameie opplever støy. Hvor går grensen for hva man må akseptere?

Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med. Derimot trenger man ikke å finne seg i uakseptabelt bråk og støy.

Det kan være naboer som krangler høylydt og slår med dører eller naboer som har høylytt sex med åpne vinduer. Det kan også være barn som leker i oppgangen eller på plenen utenfor. Det kan også være festing på nattestid i helgene. I utgangspunktet må man vise et fornuftig skjønn når det gjelder hva man må aksepterer.

Ofte finner man nærmere regler i husordensreglene og i kommunens politivedtekter.

1. Ta det opp med naboen på en høflig måte

Det første man kan gjøre er å ta det direkte opp med den naboen det gjelder. Ofte vil naboen rette seg etter anmodningen og problemet er ute av verden.

2. Ta bråk opp med styret i sameiet eller borettslaget

Etter at man har forsøkt punkt 1. ovenfor uten at det hjelper bør man henvende seg til styret.

Styret må ta slike henvendelser alvorlig og har en plikt til å handle for å avklare hva som er problemet og forsøke å løse dette.

Når du klager bør du være konkret. Få frem

  • Tidspunkt for støyen og hvor lenge det varte. det er viktig å få frem om det var på nattestid eller på dagtid.
  • Hvem som etter din oppfatning står bak støyen. Det er ikke alltid lett å få frem når det skyldes rør eller støy som går i såkalte støylekkasjer.
  • Husk å skrive hvem du er og hvor du bor.
  • Forsøk å beskrive støyen så godt du kan. Har du gjort et opptak av lydene kan du legge ved lydfilen.
  • Få frem om du har tatt det opp med naboen på egenhånd.
  • Har du tatt en desibelmåling kan du legge ved denne.
  • Er det noen forhold ved deg som tilsier ekstra behov for ro, som f.eks. at du sover på dagtid eller har en spesiell sykdom vil det også være relevant.

3. Ta kontakt med advokat hos Osloadvokatene

Har du problemer med naboer som støyer kan du ta kontakt med Osloadvokatene. Vi kan dokumentere støyen med spesielle tester som sørger for riktig dokumentasjon. Vi løser saken for deg.

Husk at din forsikring vil dekke 80 % av advokatutgiftene i slike saker og at det dermed vil lønne seg å bruke advokat i slike saker. Osloadvokatene ordner for alle våre klienter alle papirene ovenfor forsikringsselskapet ditt uten ekstra kostnad. Da er det bare å ta kontakt med oss på epost post@advokat.no eller på telefon 22 82 84 40.