Profil


Advokat Rolf Odner er partner hos Osloadvokatene. Han har omfattende erfaring gjennom mer enn 20 år og har omfattende erfaring fra flere hundre saker i domstolene.

 

Rolf Odner har mer enn 20 års juridisk erfaring og er partner hos Osloadvokatene. Han jobber primært med saker som gjelder arbeidsrett, utlendingsrett og familierett, men tar også på seg oppdrag som gjelder strafferett, bistandsadvokatoppdrag, barnevern, generell forvaltningsrett og kontraktsrett.

 

Advokat Odner har betydelig erfaring innen prosedyre og prosess. Han bistår han både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden i saker som gjelder arbeidsrett. Han har dessuten erfaring med flere kompliserte saker som gjelder varsling og granskning i bedrifter.

 

Advokat Odner er opptatt av saker som berører enkeltindividet sterkt, som barne- og familiesaker, barnevernssaker, utlendingssaker, straffesaker, bistandsadvokatoppdrag, og saker som omhandler personer med særskilte behov.

Ta kontakt.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema