Rolf Odner

Advokat/partner
Last ned vCard

Profil


Advokat Rolf Odner er partner hos Osloadvokatene. Han har omfattende erfaring gjennom mer enn 20 år og har omfattende erfaring fra flere hundre saker i domstolene.

Advokat Rolf Odner har omfattende erfaring innen saker som gjelder arbeidsrett og familierett.

Advokat Rolf Odner har hatt flere hundre saker for domstolene og hans erfaring innen prosedyre og prosess er av stor betydning for Osloadvokatene. Innen arbeidsretten har han hatt kompliserte saker som gjelder varsling og intern granskning i bedrifter. Rolf Odner har også bred erfaring både innen individuell arbeidsrett og kollektiv arbeidsrett.

Advokat Rolf Odner er svært opptatt av saker som berører enkeltindividet sterkt, som barne- og familiesaker, barnevernssaker, straffesaker, bistandsadvokatoppdrag, utlendingssaker, forvaltningssaker og saker som omhandler personer med særskilte behov. Han har også stor interesse for saker innen kjøpsrett og særlig i forhold til kjøp og salg av bil. Advokat Rolf Odner er spesialist innen saker som gjelder barn med særskilte behov.

Advokat Rolf Odner er svært opptatt av rettferdighet og at du skal vinne frem med saken din.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema