Profil


Advokat Nicolay Carlsen

Advokat Nicolay Carlsen er spesialist innen eiendoms- og kontraktsrett.

Han er en erfaren boligadvokat og har ført mange regressaker både mot takstmenn, håndverkere og eiendomsmeglere om profesjonsansvar. Sakene har dreid seg om takstmenn, håndverkere og eiendomsmeglere har utført det arbeidet de skulle ha utført på en skikkelig måte.

Etter lang fartstid som advokat hos Claims Link AS, har han også særdeles god kjennskap til boligsaker hvor avhendingsloven kommer til anvendelse. Han har derfor et solid fundament innen eiendomsrett, kontraktsrett og forsikringsrett.

Advokat Carlsen har ført en rekke saker for domstolene, herunder både tingrett og lagmannsrett. I tillegg har han deltatt i forberedelse av saker for Høyesterett. Advokat Nicolay Carlsen har videre bred erfaring som kursleder for eiendomsmeglere.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema