Setningsskader


Så lenge ikke selger har opplyst om at det er setningsskader ved boligen som følge av dårlig fundament, vil setningsskader som hovedregel utgjøre en mangel. Har du kjøpt et hus med setningsskader vil du derfor ha rett til å reklamere overfor selger etter reglene i avhendingsloven.

Hva er setningsskader?

Setningsskader er en fellesbetegnelse på en rekke skader som kan ramme en bolig eller et bygg. Felles for setningsskader er at de gjerne oppstår som følge av at boligens fundament er dårlig, og at bygget dermed senkes eller forskyver seg. Setningsskader kan for eksempel oppstå som følge av at det skjer en utglidning av massen under boligen eller som følge av et synkehull. I andre tilfeller kan setningsskader oppstå som følge av at det har blitt gjort et dårlig arbeid ved oppføring av grunnmur eller andre bærende konstruksjoner.

Hvordan kan man oppdage setningsskader?

Forhold som kan tyde på at det foreligger setningsskader kan for eksempel være at gulvet i boligen er skjevt, at dørene ikke går ordentlig igjen eller at det er sprekker og skader i murveggen. Dersom det er store sprekker i veggen som vokser ut i fra mindre sprekker vil dette kunne være et typisk tegn på setningsskader.

I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig å kun fjerne noen trær eller drenere rundt grunnmuren for å utbedre problemet. I andre tilfeller kan forholdene være mer alvorlig, slik at det vil være nødvendig å bygge en ny grunnmur.

Osloadvokatene – Uriktige opplysninger ga kjøper rett til å heve kontrakten

Osloadvokatene – Uriktige opplysninger ga kjøper rett til å heve kontrakten

Tingretten kom til at selger hadde gitt uriktige opplysninger til kjøper og at mangelen innebar et vesentlig kontraktsbrudd.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/uriktige-opplysninger-heve-kontrakten/

Setningsskader kan være en mangel

Så lenge ikke selger har opplyst om at det er setningsskader ved boligen som følge av dårlig fundament, vil setningsskader som hovedregel utgjøre en mangel.

Har du kjøpt et hus hvor det har vist seg å være setningsskader har du rett til å reklamere overfor selger etter reglene i avhendingsloven.

Hva du har krav på fra selger vil bero på omfanget og alvorlighetsgraden av den aktuelle skaden. Som hovedregel vil du kunne kreve prisavslag eller erstatning tilsvarende det beløp som det vil koste å få mangelen utbedret. Er setningsskadene alvorlige vil du også kunne ha krav på heving av kjøpet.

Det er viktig å reklamere i tide

Ønsker du å reklamere overfor selger på grunn av setningsskader på eiendommen, er det viktig at du reklamerer til selger og selgers forsikringsselskap så fort som mulig. Det er flere eksempler fra rettspraksis hvor kjøper har tapt sin rett på prisavslag grunnet sen reklamasjon.

Osloadvokatene – Membranen var lagt feil – kjøper fikk prisavslag

Osloadvokatene – Membranen var lagt feil – kjøper fikk prisavslag

Man forventer at boligen er i den standen man får opplyst og det kan fort bli dyrt dersom det viser seg feil med membranen etter boligkjøp.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/membranen-advokat-prisavslag/

Har du behov for hjelp i forbindelse med et boligkjøp?

Ta kontakt dersom du behov for hjelp i forbindelse med en sak om setningsskader eller andre mangler. Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om eiendom og bolig. Våre advokater hjelper deg gjerne.

Det er også nyttig å vite at både innboforsikring og en eventuell boligkjøperforsikring ofte dekker advokatkostnader i slike saker.


Relaterte artikler