Osloadvokatene vant sak om forsinkelsesrente


Dersom boligen har en mangel, kan kjøper holde tilbake deler av kjøpesummen. Men dersom han holder tilbake for mye, må han betale det overskytende samt forsinkelsesrente.

Kjøpte bolig med mangel

En boligkjøper hadde inngått kjøpekontrakt med selger om kjøp av en leilighet i Oslo. Kjøpesummen var kr 5 millioner. Men før oppgjøret skulle skje mistenkte kjøperen at boligen hadde en mangel. Han valgte da å holde tilbake kr 500.000 av kjøpesummen. Kjøperen hevdet at leiligheten hadde en mangel som følge av opplysningssvikt fra selgerens side. Det ble etter hvert fastslått at boligen var beheftet med en mangel, men selgeren hevdet at det var tilbakeholdt et for høyt beløp.

Kjøpers tilbakeholdsrett 

Etter avhendingsloven § 4-15 kan kjøperen, dersom han har et krav som følge av en mangel, holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Fra rettspraksis og teori følger det at en part som holder tilbake egen betaling til sikring av et mangelskrav, har et visst slingringsmonn fordi det ofte er vanskelig å vite nøyaktig hvor stort kravet er. Det vil derfor ikke være urettmessig at det holdes tilbake inntil rundt 20 % for mye.

Hvilke opplysninger plikter selger å gi ved salg av bolig?

Ved kjøp av bolig har selger plikt til å gi deg opplysninger om eiendommen. Dersom plikten ikke er overholdt foreligger det misligholdt opplysningsplikt.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/selger-opplysninger-bolig/

Forsinkelsesrente

Dersom det viser seg at kjøper har holdt tilbake et for høyt beløp, må han utbetale det overskytende sammen med forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Han plikter imidlertid ikke å betale forsinkelsesrente av den delen av det tilbakeholdte beløp som ligger innenfor slingringsmonnet.

Hadde holdt tilbake for mye

Retten uttalte at for tilbakehold av deler av kjøpesummen ved kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven, skal slingringsmonnet være minst rundt 25 % ut over den endelige verdien av kravet. Mangelen hadde i dette tilfellet grunnlag i opplysningssvikt om negative naboforhold. Ved en slik lite håndfast mangel kan det være vanskelig å avgjøre eksakt hvilken verdireduksjon mangelen medfører. Med hjelp fra Osloadvokatene klarte selgeren imidlertid å bevise at mangelen kun utgjorde kr 200.000 og ikke kr 500.000, som kjøperen hadde tilbakeholdt. Medregnet slingringsmonnet kunne kjøper kun holde tilbake kr 250.000. Selger hadde med det krav på å få utbetalt det overskytende samt forsinkelsesrenter av beløpet.


Relaterte artikler