Prisavslag eller heve kjøp når bilen har en mangel?


Var det noen feil eller mangler med bilen du kjøpte? Osloadvokatene kan hjelpe deg med å få tilbake pengene dine pluss renter.

Når det foreligger en mangel ved en bilen du har kjøpt kan du kreve retting/omlevering, prisavslag eller heving. Hva du kan kreve avhenger av mangelens betydning for bilens funksjoner og størrelsen av det økonomiske tapet som kjøper påføres som følge av mangelen.

Når bilen er helt ny

Dersom du som forbruker velger å kjøpe en helt ny bil fra en merkeforhandler i Norge, er det lite trolig at det vil være noen mangel ved bilen. Kilometerstanden vil være tilnærmet lik 0, bilen vil ikke ha noen slitasjeskader. I Norge får du ved kjøp av nybil minimum 5 års nybilgaranti i tillegg til den beskyttelsen som allerede finnes i forbrukerkjøpsloven.

Det oppstår imidlertid av og til feil og mangler, også på nybiler. Dette kan være transportskader i forbindelse med transport av bilen fra produksjonssted til utsalgssted. Det kan være at det foreligger produksjonsfeil med sentrale elementer på bilen, for eksempel det elektriske anlegget. Eller det kan foreligge andre små feil og mangler.

Heving av nybilkjøp er sjelden

Normalt vil merkeforhandlere i stor grad ha anledning til å kreve retting av de feil som her oppstår. Forbrukere vil sjeldent kunne høres med heving av nybilkjøp. Heving er normalt aktuelt for de grove tilfellene, for eksempel hvor en transportskade medfører at bilen ikke lenger er driftssikker og at bilens reelle verdi er betydelig lavere enn kjøpesummen. Tilsvarende dersom det er vedvarende mangler som selgeren ikke klarer å få rettet opp. Selger har i slike tilfeller et begrenset antall rettingsforsøk før kjøperen kan kreve prisavslag eller heving av bilkjøpet.
Ved kjøp av nybil er imidlertid den klart mest brukte mangelsbeføyelsen retting eller omlevering fra selgers side. Som forbruker kan du normalt føle deg svært trygg ved kjøp av ny bil fra merkeforhandler.

Når bilen er brukt

Dersom du som forbruker velger å kjøpe en bruktbil er det en betydelig større risiko for at ting kan gå galt. Innledningsvis må det her presiseres at det finnes både seriøse og useriøse aktører der ute. Du som forbruker bør foreta noen undersøkelser om bruktbilfirmaet som du vurderer å kjøpe bil fra før du inngår avtale om kjøp av bruktbil.

Kilometerstanden

Et økende problem ved kjøp av bruktbil i Norge i dag er at den kilometerstanden som fremgår av trip-telleren på speedometeret ikke stemmer overens med det antall kilometer som bilen faktisk har kjørt. Normalt er grunnen til dette at det er noen som har tuklet med kilometerstanden. Uavhengig av hvem som har justert kilometerstanden er det helt klart at feil kilometerstand er en mangel ved bilen. Dette er en mangel som ikke kan rettes. Da kan forbrukeren kreve enten avslag eller heving.

Osloadvokatene – For høy kilometerstand førte til heving

Osloadvokatene – For høy kilometerstand førte til heving

Avvik fra opplyst kilometerstand medførte heving. Uriktige opplysninger fra selger er en kjøpsrettslig mangel og kan føre til at kjøpet kan heves.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/kilometerstand/

Kollisjonsskadet

Tilsvarende selges det i dag mange bruktbiler som har vært kollisjonsskadet. Dette er mangler som potensielt kan medføre at bilen er trafikkfarlig og er normalt en så grov mangel at forbrukeren kan kreve å heve bilkjøp. En forutsetning for dette er selvfølgelig at kjøperen ikke visste at bilen har vært kollisjonsskadet. Det er kun når selgeren har holdt tilbake slike opplysninger at heving kan kreves. Igjen vil det avgjørende for om man kan kreve prisavslag eller heving være hvor stor betydning mangelen har for bilens funksjonalitet og verdi.

Prisavslag eller heving

Et annet poeng er at du som forbruker kan velge om du vil kreve prisavslag eller heving. Dersom du egentlig er kjempefornøyd med bilen du har kjøpt, men du har funnet ut at den på grunn av en mangel er verdt betydelig mindre enn det du betalte for den, kan du velge å kreve prisavslag selv om du kanskje kunne ha hevet bilkjøpet. Fordelen med dette er at du selv kan utbedre mangelen, for eksempel ved å bytte ut slitte deler på bilen.

Dersom det foreligger en mindre mangel ved bilen som ikke utgjør noen fare for trafikksikkerheten og heller ikke har noen stor økonomisk verdi, kan det være mulig for selger å kreve å få rette mangelen. Dette er normalt den raskeste og mest økonomiske løsningen for begge parter. Det er fornuftig om partene klarer å bli enige om retting. Dersom selger ikke klarer å rette feilen, tar det uansett ikke lang tid før du som forbruker kan kreve prisavslag eller heving i stedet for retting.

Omlevering

Omlevering er svært sjelden aktuelt for bruktbiler. Sannsynligheten for at selger har en helt tilsvarende bil som den bilen du kjøpte, og som viste seg å ha en mangel, er svært liten. Selger kan selvfølgelig tilby deg som kjøper å få en annen bil, for eksempel med en avtale om et mellomlegg eller andre prisjusteringer. Men dette er løsninger som du som forbruker ikke er nødt til å akseptere. Dersom tilbudet er interessant er det imidlertid ingenting i veien for at dere inngår en slik avtale. Det viktige er da at alt blir gjort skriftlig og at det lages en ny kjøpekontrakt som begge parter signerer dersom det skulle oppstå noen problemer med den nye bilen.

Hva kan du kreve når det foreligger en mangel?

Dersom det foreligger en mangel ved den bilen du har kjøpt, enten den er ny eller brukt, kan du kreve retting/omlevering, prisavslag eller heving. Hva du kan kreve må vurderes helt konkret i hver enkelt sak og for det enkelte bilkjøpet.
Skulle uhellet være ute, kan det ofte være lurt å rådføre seg med advokat. Det er også verdt å vite at du gjennom din bilforsikring kan få dekket opptil 80% av advokatutgiftene dine i forbindelse med en tvist om bilkjøp med en selger.

Har bilen du har kjøpt feil og mangler?

Relaterte saker: 

Elbilens begrensede kjørelengde førte til heving av kjøpet
Bobilkjøp hevet på grunn av fuktskader