For høy kilometerstand førte til heving


Etter forbrukerkjøpsloven er en profesjonell selger ansvarlig for de opplysninger han gir om salgsobjektet. Mangelfulle eller uriktige opplysninger kan medføre at kjøpet kan heves.

Hadde gått 100.000 mer enn opplyst

En mann fra Oslo kjøpte i november 2016 en Mercedes-Benz E-klasse 2008-modell for kr 130.000. Det var opplyst fra selger at kilometerstand var 312.932 km. Han hadde videre opplyst at bilen ble solgt til en svært redusert pris, men at den var fullt kjørbar og EU-godkjent. Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen at bilens reelle kilometerstand var ca 100.000 mer enn det som var opplyst av selgeren. Kjøperen krevde på dette grunnlag heving av bilkjøpet.

Selgeren var uvitende om avviket

Selgeren avviste hevingskravet og anførte at endringen av kilometerstand ikke hadde skjedd i deres eller tidligere eiers eierperiode og at de var helt ukjente forholdet. De anførte videre at kjøperen enkelt kunne ha undersøkt tidligere historikk forut for kjøpet. Kilometerstandavviket førte etter deres mening ikke til noen betydelig verdireduksjon. Bilen hadde også  blitt solgt meget rimelig.

Heving av bilkjøpet på grunn av mangler – Osloadvokatene hjelper deg

At bilkjøpet heves innebærer i praksis at kjøperen får kjøpesummen tilbake og at selgeren får bilen tilbake. Partenes ytelser blir tilbakeført.

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/heving-bilkjopet/

Uriktige opplysninger er en mangel

Partene ble ikke enige og saken ble brakt inn for forbrukertvistutvalget. Da det var tale om en tvist mellom en forbruker og en næringsdrivende reguleres forholdet av forbrukerkjøpsloven. Etter denne loven foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger om tingen med betydning for kjøpet. Utvalget uttalte at et avvik på 100.000 fra det opplyste utgjør en kjøpsrettslig mangel. Dette gjelder selv om selgeren ikke var klar over avviket.

Må kunne stole på selgeren

Det er selgeren som er den profesjonelle parten og han er ansvarlig for de opplysninger han gir til kjøper. Kjøperen hadde ikke noe incitament til å undersøke EU-kontrollhistorikken før kjøpet. Han hadde tvert i mot god grunn til å stole på selgers opplysninger. Da det er relativt enkelt å finne korrekt kilometerstand ved å undersøke EU-kontrollhistorikken, tilsier dette at selger selv burde ha foretatt en slik undersøkelse.

Kjøperen fikk medhold

For at kjøpet kan heves kreves det etter loven at mangelen ikke er uvesentlig. Utvalget uttalte at et avvik på 100.000 ikke kan anses som en uvesentlig mangel selv om bilens opplyste kjørelengde også var betydelig. Kjøperen fikk med dette medhold i sitt hevingskrav.


Relaterte artikler