Kan man eie mer enn 2 eierseksjoner?


Etter eierseksjonsloven følger det ingen begrensning i antall eierseksjoner du kan eie, men det er flere viktige begrensinger i din rett til å kjøpe eller erverve flere seksjoner.  

Etter eierseksjonsloven § 23 første ledd heter det at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon dersom dette fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i samme sameiet. Denne regelen har mange unntak og mange følger direkte av loven.

Ikke alle eierseksjoner

For det første er det bare boligseksjoner som det er begrensinger i antall seksjoner man kan kjøpe. Man kan dermed kjøpe så mange næringsseksjoner som man ønsker i sameiet.

Arv

For det andre kan man arve en boligseksjon, selv om dette fører til at man eier mer enn to seksjoner. Dermed er det stort sett bare forbudt å kjøpe flere enn to seksjoner i et sameie.

Tvangssalg av borettslagsleilighet – hva menes med vesentlig mislighold?

I over 15 år hadde kvinnen justert lukkehastigheten på ytterdøren i borettslaget. Borettslaget krevde tvangssalg. Men forelå det vesentlig mislighold?

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/borettslagsleilighet-tvangssolgt/

Formålet med begrensningen

Bakgrunnen for regelen var at man ønsket å spre eiendomsretten litt i eierseksjoner slik at ikke en eier satt å bestemte alt.

Det de som lagde loven var redd for var profesjonelle investorer som kjøpte mesteparten av seksjonene i et sameie for å leide dem ut.

Indirekte erverv

I tidligere eierseksjonslov var det tillatt å kjøpe flere boligseksjoner dersom man kjøpte dette gjennom et aksjeselskap eller andre juridiske personer. I den nye eierseksjonsloven er dette ikke lenger tillatt.

Slik kjøp kalles et «indirekte erverv» og er underlagt de samme begrensingene som kjøp for privatpersoner, jf. eierseksjonsloven § 23 andre ledd. Man kan altså ikke kjøpe en bolig gjennom et aksjeselskap dersom det fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner.

Unntak for fritidsboliger

Den nye eierseksjonsloven gjør unntak fra regelen om erverv av mer enn to boligseksjoner dersom man kjøper en «fritidsbolig», jf. eierseksjonsloven § 23 tredje ledd. Loven definerer ikke hva fritidsbolig er.

I tråd med bestemmelsens formål er en naturlig forståelse av bestemmelsen at dersom seksjonen er en fritidsbolig til eget bruk, vil man kunne erverve denne, selv om det fører til at man eier flere enn to boligseksjoner. En bolig som brukes til utleie eller andre økonomisk vinnende formål vil trolig ikke falle inn under definisjonen «fritidsbolig».

Ta kontakt med Osloadvokatene om du har spørsmål om ditt planlagte erverv er en fritidsbolig eller ikke.

Har du andre spørsmål eierseksjoner?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi er oppdatert på lovendringene og har lang erfaring med eierseksjoner.

Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom forsikringen din.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler