Help er et forsikringsselskap - ikke et advokatfirma


Osloadvokatene fikk nylig et godt forlik i en boligkjølpestvist hvor vår klient fikk 875 000 kr. I samme sak hadde Help forsikring tidlige anbefalt klienten å ikke gå videre med saken.

Vår klient hadde boligkjøperforsikring gjennom Help. Tre år etter kjøpet viste boligen seg å ha ulike feil og mangler. Klienten tok dermed kontakt med Help, som mente at klienten hadde reklamert for sent. Help ønsket ikke å gå videre med saken. Klienten tok deretter kontakt med Osloadvokatene som var enig med klienten om han hadde en god sak. Vår advokat forhandlet frem et forlik hvor klienten fikk 875 000 kr som tilsvarte ca 50% av kjøpesummen.

Siden Help sin forsikring også dekket nødvendige utgifter i saken, var også advokatkostnader fra andre selskaper dekket. Vår klient var dermed ikke nødt til å selv betale for våre tjenester.

Help sin motivasjon kan være økonomisk

Help er i utgangspunktet et forsikringsselskap og ikke et advokatfirma. Det kan fremstå som en interessekonflikt når det selskapet som skal dekke dine advokatkostnadene også skal bistå med advokaten. Selskapet kan dermed ha en økonomisk motivasjon for at saken avsluttes fortest mulig.

Dersom du har et rettmessigkrav kan du risikere rettstap om du feilaktig blir anbefalt å ikke forfølge kravet. Du vil med andre ord miste muligheten til å forfølge det rettmessige kravet i fremtiden hvis du avstår fra å forfølge det nå. Slike krav kan enten bli foreldet eller reklamasjonsfristen kan gå ut, i begge tilfeller vil du ikke i fremtiden kunne gjøre kravet gjeldene som følge av passivitet.

Ved å benytte et rent advokatfirma som Osloadvokatene er du sikker på å få de beste uavhengige rådene i din sak.

Advokatbytte fra HELP til Osloadvokatene reddet saken | Osloadvokatene

Advokatbytte fra HELP til Osloadvokatene reddet saken | Osloadvokatene

Boligkjøper foretok advokatbytte etter at advokatene hos HELP hadde trenert saken i tre år. Osloadvokatene tok på seg oppdraget og fikk løst saken!

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/advokatbytte-fra-help-til-osloadvokatene/

Dømt i disiplinærutvalget

Tidligere Help-kunder har ved flere anledninger klaget Help inn for disiplinærmyndigheten. Help har blitt dømt for at deres organisering, som et forsikringsselskap som selv bistår med advokattjenester, påvirket bistanden som ble gitt til klienten.

Help mener selv at jobben deres advokater gjør «omfattes av domstolloven § 218 femte ledd, som integrert rettshjelp. Det omfattes ikke av begrepet «advokatvirksomhet» og er således ikke underlagt Regler for god advokatskikk». Altså at de ikke er et advokatfirma med de samme kravene til advokatskikk som vanlige advokatfirmaer har. Disiplinærutvalget var uenig i dette.

Hos Osloadvokatene følger vi alltid reglene for god advokatskikk og du kan være sikker på at du får en god og uavhengig bistand i din sak.

Second opionion

Vi anbefaler alle som gjennom sitt forsikringsselskap har fått anbefalt å ikke gå videre med saken, om å få en «second opinion» fra et ekte advokatfirma. Forsikringen dekker nødvendige utgifter og en second opinion vil derfor være dekket gjennom forsikringen.

Har Help eller andre forsikringsselskaper anbefalt deg å ikke gå videre med en sak?

Da kan det lønne seg å få en ny vurdering av din sak. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg, og vi har 28 av Oslos beste advokater. Kostnadene dine er allerede dekket gjennom forsikringen så du løper ingen økonomisk risiko ved en ny vurdering. Ta kontakt med oss i dag for en ny og grundig evaluering av din sak.


Relaterte artikler