Boligkjøper hadde fem advokater hos HELP før han ble lei og byttet til Osloadvokatene


Saken hadde stått i bero hos tingretten siden 2015. Motparten Protector hadde ikke inngitt noe tilbud om løsning, men Ørjan Onarheim ved Osloadvokatene fikk løst saken i retten.

Kjøper signerte sommeren 2012 kontrakt med selger om kjøp av en bolig. Kjøpesummen var kr. 5 500 000.  Før avtaleinngåelsen var kjøper på visning hvor han ble forelagt salgsoppgave, boligsalgsrapport og egenerklæringsskjema. Overtakelse var satt til 31. august 2012. Selger var forsikret gjennom Protector. Kjøper var forsikret gjennom HELP, men da det senere oppsto problemer med boligen ble kjøper nødt til å foreta et advokatbytte til Osloadvokatene.

Oppdaget flere feil under oppussingsarbeider

I forbindelse med oppussing oppdaget kjøper omfattende feil på blant annet tak og vegger. Kjøper innhentet fagkyndige som estimerte at utbedringskostnadene ville beløpe seg til rundt kr. 330 000. Kort tid etter dette oppsto ytterligere problemer, denne gangen knyttet til kjellerarealet. Selger hadde solgt kjelleren som P-rom. Kommunen hadde imidlertid tidligere avslått selgers søknad om at rommene i underetasjen ble benyttet som rom til varig opphold.

Det ble i tillegg oppdaget i et vedtak fra 1978, etter å ha undersøkt kommunens arkiver, at kjelleren ble bygget ut med forutsetning om at rommene ikke ble benyttet som rom for varig opphold. Selger hadde dermed avgitt positivt uriktige opplysninger om kjellerens arealbruk. Fagansvarlig hos et meglerfirma ble engasjert,og han vurderte at forholdet i underetasjen totalt medførte en verdireduksjon på kr. 500 000.

Engasjerte HELP, men byttet advokat til Osloadvokatene

Kjøper kontaktet etter dette HELP forsikring som satte en av sine advokater på saken. Stevning ble sendt inn til tingretten i 2015 med krav om prisavslag etter avhendingslova § 4-12. Etter dette skjedde det imidlertid fint lite med sakens fremdrift. Tre år senere hadde kjøper hatt fem ulike advokater hos HELP før han ble lei og henvendte seg til Osloadvokatene i 2018. Protector hadde frem til da ikke gitt noe tilbud om løsning.

Noen måneder senere fikk imidlertid Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim løst saken i retten. Det ble inngått rettsforlik der selger godtok å betale kr. 550 000 til kjøper som fullt og endelig oppgjør.

Fritt advokatbytte

Kjøper kunne se seg godt fornøyd med resultatet i saken, til tross for at saken var trenert i tre år da HELP sine advokater var på saken. Heldigvis har man fritt advokatvalg i slike saker. Forsikringsselskapene kan ikke kreve at du bruker deres advokater. Ta kontakt med Osloadvokatene dersom du befinner deg i lignende situasjon og ønsker advokatbytte.


Relaterte artikler