Feilprising ved handel på nett


Netthandel står for en stor del av omsetningen til norske og utenlandske butikker. Med storslåtte kampanjer som Black Friday og andre ekstraordinære tilbud vil netthandel også være fristende for å få produktet ditt til en god pris. Vi erfarer likevel at selgere noen ganger mener at den annonserte prisen ikke stemmer og at de ønsker tilleggsbetaling. Dette samsvarer imidlertid dårlig med grunnprinsippet i avtaleretten om at avtaler skal holdes slik de er inngått.

advokat, sivile

Du har rett til å få prisen som er avtalt

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk avtalerett at avtaler holdes slik de er inngått. I moderne netthandel er det vanlig å operere med en ordrebekreftelse for å vise hvilke produkter du skal ha og til hvilken pris. Men selv om ordrebekreftelsen er opplysende, utgjør den bare en bit av avtalen som inngås mellom kjøper og selger. Den har dermed liten selvstendig verdi på spørsmålet om varen er feilpriset.

Avtaleloven § 32 første ledd

Det fremgår av avtaleloven § 32 første ledd at den som har avgitt en viljeserklæring, som ved feilskrift eller annen lignende feiltagelse fra hans side har fått et annet innhold, ikke er bundet av erklæringens innhold hvis den erklæringen ble gitt til innså eller burde innsett at det forelå en feiltakelse.

Denne bestemmelsen vil beskytte selger i tilfeller hvor kjøper vet eller burde vært innforstått med at prisen var feil. Når IT-problemer eller feiltasting på PC bidrar til at en varmepumpe fra en nettleverandør er annonsert til 200 kroner, vil nok folk flest konkludere med at dette ikke bare var et godt kjøp, men for godt til å kunne stemme. Kjøper vil i et slik tilfelle ikke lenger være i god tro om prisen, og har dermed normalt ikke rett til å få varen til annonsert pris.

Nærmere om momentene i god tro-vurderingen

Forbrukerklageutvalget (FKU) har fattet flere nyere vedtak som sier mer om vurderingen som skal foretas. En gjennomgang av disse vedtakene viser at en forbruker vil være i god tro dersom det ikke er åpenbart for forbrukeren at varetypen normalt koster betydelig mer.

Noen varer varierer i pris fra noen hundrelapper til mange tusen kroner. Ligger pristilbudet innenfor disse rammene, vil man normalt være i god tro. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger spesielle omstendigheter rundt kjøpet, for eksempel fordi kjøper har særlige forkunnskaper om produktet eller modellen som han eller hun har kjøpt.

Det avgjørende tidspunktet for god tro-vurderingen er når du bestiller varen. På denne tiden vil følgende momenter ha betydning for om du har vært i god tro om prisen:

  • Prisen på tidspunktet for kjøpet ditt
  • Hvor stor er differansen mellom førpris/markedspris og prisen på kjøpstidspunktet?
  • Hvorvidt varen er står oppført som tilbudsvare/kampanjeprodukt
  • Kjøpers kunnskaper om produktet og markedspris

Kan selger ta forbehold om at varen kan være feilpriset i sine vilkår?

Vi erfarer at selgere forsøker å ta standardiserte forbehold i salgsbetingelsene om at prisen kan være feil. FKU har imidlertid ikke godtatt at det er adgang til å ta slike forbehold om prisen, siden dette er et så sentralt punkt i avtalen.

Har du kjøpt en kampanjevare eller demomodell til tilbudspris? Osloadvokatene hjelper deg i din sak om feilprising

Osloadvokatene har ekspertise på avtaler – og vet godt at de skal holdes slik de er inngått. Vi vet også at det er selgeren som i feilprisingssakene må dokumentere ond tro hos forbrukeren ved å legge frem prissammenligninger. Ta kontakt med oss om du ønsker bistand i sak om feilprising.


Relaterte artikler