Avslag på søknad om dagpenger


Visste du at dersom du har fått avslag på dagpenger kan du ha krav på gratis advokathjelp til å klage på vedtaket? Osloadvokatene har en egen fagavdeling med eksperter på NAV-saker og våre advokater har årelang erfaring med klagesaker mot NAV.

Har du mistet inntekten din?

I disse dager er det svært mange som opplever at inntekten forsvinner så å si over natten. I Norge er vi så heldige at dersom det skulle skje deg, har du vanligvis krav på dagpenger fra NAV. Men hva gjør du dersom NAV likevel avslår søknaden om dagpenger? Det å skulle kjempe mot NAV på egenhånd kan være svært utfordrende, både fordi mange opplever å ikke bli hørt eller tatt på alvor, men også fordi de færreste kjenner til lover og regler som gjelder i NAV-saker eller hvordan NAV-systemet virker.

Det kan derfor være betryggende å ha en erfaren advokat på din side som sørger for at din situasjon og rettigheter blir hørt. Osloadvokatene har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig kompetanse og et sterkt fagmiljø innen NAV-saker. Vår erfaring er dessverre at veldig mange NAV-vedtak er feil og blir omgjort etter klage. Det kan skyldes dårlig saksbehandling hos NAV, for dårlig kompetanse eller tidspress hos NAV.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Veldig mange av de som får avslag på dagpenger fra NAV har krav på fri rettshjelp. Osloadvokatenes eksperter bistår deg i klagesaker mot NAV.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fri-rettshjelp-ved-avslag-pa-dagpenger/

NAV opplever nå et stort press på avdelingene som jobber med dagpenger. Det medfører at andre saksbehandlere uten noen erfaring fra dagpengesaker kan bli satt til å behandle nettopp din sak. Kombinasjonen stort tidspress og saksbehandlere uten rett kompetanse, kan medføre at antallet vedtak som blir feil øker betraktelig. Osloadvokatene oppfordrer derfor alle som er i tvil om deres vedtak om dagpenger er riktig, til å kontakte en av våre advokat for en gjennomgang.

Gratis advokat i NAV-saker

Veldig mange vil ha krav på gratis advokatbistand i klagesaker mot NAV. Om det gjelder deg, finner vi ut av sammen. Osloadvokatene tilbyr nå alle å ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av spørsmålet om du har krav på fri rettshjelp og en vurdering av din sak.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag – enten på telefon eller e-post – for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.


Relaterte artikler