Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger


Veldig mange har krav på fri rettshjelp dersom man har fått avslag på dagpenger. Det betyr at en advokat vil håndtere hele klagesaken på dine vegne slik at du er sikker på at saken din blir grundig behandlet. Så lenge du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp dekker staten kostnadene til advokaten.

Om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp ved avslag på dagpenger avhenger av din inntekt og formue. Mange synes det er vanskelig å vite om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt eller ikke. Osloadvokatene tilbyr derfor alle gratis vurdering av om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Ta kontakt med oss i dag, så vurderer vi saken for deg.

Har du fått avslag på dagpenger?

Mange av de som nå søker om dagpenger har aldri hatt kontakt med NAV før. Samtidig vet man at mange av de saksbehandlerne hos NAV som nå behandler dagpengesaker har blitt hentet fra andre avdelinger og således ikke har erfaring med regelverket rundt dagpenger. Hvordan vet du da at det vedtaket som du har fått er riktig? Stoler du på egen kunnskap om regelverket og NAV? Stoler du på NAV?

Osloadvokatene anbefaler alle å se på vedtaket du har fått med et kritisk blikk. Det gjelder uavhengig av om du har fått avslag eller om du har fått innvilget dagpenger. Det er ikke nødvendigvis slik at et vedtak som innvilger dagpenger er helt riktig likevel. Kanskje du får mindre utbetalt enn du har krav på?

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Hva gjør du dersom du får avslag på dagpenger? Veldig mange vil ha krav på gratis advokat. Osloadvokatene er eksperter på NAV og hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-soknad-om-dagpenger/

Les vedtaket grundig

Dersom du mener noe i vedtaket kan være feil, bør du undersøke det snarest mulig. Det er viktig å huske at du har en klagefrist på seks uker fra du mottok vedtaket. Dersom du ikke har foretatt deg noe innen den tid, risikerer du å tape retten din. Vi anbefaler derfor at du leser vedtaket grundig med en gang du får det, og dersom du tror noe kan være feil, kontakter Osloadvokatene snarest mulig for en vurderingen av saken din.

Osloadvokatenes eksperter har arbeidet med NAV-saker i mange år, og har solid erfaring med tilsvarende saker. Vi kan regelverket og vi vet hvordan man håndterer NAV-saker på best mulig vis. Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.


Relaterte artikler