Ole-Marius Hillestad

Advokat / partner

Profil


Hvis ikke advokat Ole-Marius Hillestad kan løse saken for deg, kan ingen gjøre det

Ole-Marius Hillestad er advokat og partner hos Osloadvokatene. Han har omfattende prosedyreerfaring, og jobber jevnlig med tvisteløsning for domstolene. Han har solid erfaring og oppdatert kunnskap innenfor mange fagområder. Dette gjør advokat Hillestad til en av de mest erfarne advokatene i Osloadvokatene.

Advokat Hillestad er spesialist på familierett og barnevernrett. I tillegg jobber han med saker innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og strafferett.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.