Arne Heiestad

Managing partner
Last ned vCard

Profil


Advokat Arne Heiestad hadde tidlig anlegg for juss og gikk ut fra Universitetet i Oslo som en av de beste. Hans eksamensoppgave ble publisert som mønsterbesvarelse i stud. jur og som vit. ass. på privatretten skrev han om bankers opplysningsplikt ovenfor private kausjonister. Avhandlingen ble deretter trykket og publisert.

Advokat Arne Heiestad fortsatte ved UiO som eksamenssensor ved 4. avdeling og som kurslærer i rettskildelære.

Etter 2 år hos Sivilombudmannen gikk han ut som dommerfullmektig/kst. sorenskriver. Som dommer hadde Advokat Heiestad alle typer saker og dette ga ham et godt grunnlag til å starte som advokat.

I 1997 startet Advokat Heiestad opp egen advokatpraksis og stiftet i 1998 Osloadvokatene AS. Firmaet økte litt etter litt og er idag et av Norges 20 største advokatfirmaer med 35 ansatte.

Advokat Heiestad har prosedert flere hundre hovedforhandlinger for domstolene. Med sin lange erfaring innen så mange rettsområder og sitt kjennskap til alle advokatens kompetanse er han ekspert på å hjelpe deg å finne frem til hvilken advokat som er best for deg i din sak.

La han hjelpe deg med å finne frem til den beste advokaten for deg.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema