Hva kan et sameie gjøre med en seksjonseier som ikke utfører vedlikehold?


Hvis en sameier eller sameiet ikke oppfyller sine plikter med hensyn til vedlikehold oppstår spørsmålet om hvilke konsekvenser det skal ha?

Det kan for eksempel være å pålegge noen å utføre vedlikeholdet og spørsmål om hvilke tvangsmidler man har til rådighet. Det kan også være spørsmål om man kan utføre dette selv og kreve utgiftene dekket.

Problemstillingen er ganske parallell til spørsmål om retting i kontraktsretten.

Det er også spørsmål om erstatning for det økonomiske tap man lider som følge av vedlikeholdsmangelen.

Når kan sameiet begjære deg utkastet? Her får du svar!

Når kan sameiet begjære deg utkastet? Her får du svar!

Dersom du ikke oppfyller dine plikter som sameier, kan sameiet pålegge deg å selge leiligheten. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/sameiet-utkastet/

Manglende vedlikehold kan føre til skader

Ofte fører manglende vedlikehold til at det oppstår skader på eiendommen. Hvis taket ikke lenger er tett, vil det etter kort tid oppstå skader på eiendommen. Det sier seg selv. Det vil selvfølgelig også være mye rimeligere å utføre vedlikehold fremfor å utbedre skader som oppstår.

Hvis skader må utbedres må man også ta inn på hotell en periode og dermed blir også utgiftene til hotell noe man krever erstattet.

Har du spørsmål om erstating eller manglende vedlikehold i et sameie er du velkommen til å ta kontakt med oss eller med meg på tlf 924 84 700 eller på epost heiestad@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.