Selvhjelpsvedlikehold - hva er det?


Vi ser at ordet selvhjelpsvedlikehold brukes mye i saker som gjelder sameier. I utgangspunktet betyr det at en sameier kan utføre et arbeid på vegne av andre sameiere som ikke gjør det de er forpliktet til å gjøre.

Sameieloven § 8

Begrepet selvhjelpvedlikehold er hentet i fra sameierloven § 8 og gjelder i vanlige sameier.

Tanken bak begrepet er at når noen ikke gjør det vedkommende er forpliktet til så man de andre som også eier bygget ta ansvar å få det gjort og deretter sende regningen til den som ikke fikk gjort det. Det er som regel også langt rimeligere å få utført vedlikehold fremfor å måtte utbedre skader som følge av manglende vedlikehold senere. Dermed vil en slik regel være til det beste for alle partene som eier noe sammen.

Utvidet anvendelse av selvhjelpsvedlikehold foreslått

I den nye NOU 2014: 6 er det foreslått at denne regelen også skal gjelde fullt ut også i eierseksjoner.

Det er allerede inntatt en regressbestemmelse i eierseksjonsloven § 23 fjerde ledd.  Regresskravet er også sikret med legalpant etter eierseksjonsloven § 25.

Tvangssalg av borettslagsleilighet – hva menes med vesentlig mislighold?

I over 15 år hadde kvinnen justert lukkehastigheten på ytterdøren i borettslaget. Borettslaget krevde tvangssalg. Men forelå det vesentlig mislighold?

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/borettslagsleilighet-tvangssolgt/

Praktisk i små sameier

En slik regel om selvhjelpvedlikehold er mest praktisk i små sameier. Det er bare i slike sameier det er praktisk at sameiets flertall neglisererer plikten til å vedlikeholde bygget.

I forarbeidene var man redd for å lovfeste en rett til selvtekt. Altså at man med loven i hånd kunne ta seg til rette og deretter sende regning til andre sameiere.

Har du spørsmål om sameiet ditt kan utføre slikt selvhjelpvedlikehold så kan du ta kontakt med advokat Heiestad på telefon 924 84 700 eller epost heiestad@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.