Prisavslag for punkterte viduer


En kjøper av en bolig oppdaget at endel av vinduene i boligen hadde punkterte vinduer. Selger opplyste ikke noe om dette.

Når man kjøper en bolig forventer man at selger opplyser om de forholdene som er av betydning ved boligen.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett med saksnummer LB-2014-32177 kom dette spørsmålet på spissen.

Kjøperen krevde prisavslag tilsvarende prisen for nye vinduer når han oppdaget at 7 av boligens vinduer var punkterte.

Lagmannsretten skrev om dette:

Det er også på det rene at syv vinduer er punkterte. Dette medfører at vinduene blir mindre gjennomsiktige, og at isoleringsevnen blir dårligere.

Og videre:

Det er anført fra ankepartenes side at disse forholdene er noe selgeren kjente eller måtte kjenne til. Lagmannsretten er enig i dette. Selgeren bodde i huset i 17 år, og det er ingen rimelig grunn til at han skulle være uvitende om forholdene»

Lagmannsretten brukte dermed ikke mye tid på dette. Det var rimelig klart at vinduene var punkterte og en selger som selv har bodd i huset i mange år vil ikke bli trodd når han sier at han ikke kjente til det. Poenget er at dette skulle selgeren enten ha skiftet før salget eller opplyst kjøperen om at vinduene var punktert. Kjøperen ville da justert ned sitt bud for å dekke inn denne utgiften.

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Protecktor forsikring. Det er også typisk for Protector Forsikring å avslå krav etter eierskifteforsikringen. Selv om lagmannsretten ikke var i tvil om prisavslag for dette hadde altså Protecktor avslått også dette kravet. Det ble i saken fremsatt mange andre krav, og etter vår oppfatning burde nok Protecktor forsikring iallefall ha akseptert dette kravet.

Har du kjøpt en bolig med en mangel vil vi gjerne se på saken. ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.