Ny el-bil var brukt som demonstrasjonsbil - kunne han heve kjøpet?


En citroën el-bil var solgt som ny med en kilometerstand på 160 kilometer.

Da kjøper mottok bilen oppdaget han at kilometerstanden var på 897 kilometer og den var brukt som demonstrasjonsbil.

Benyttet som demonstrasjonsbil

Bilen hadde også vært registrert på en tysk merkevareforhandler i fem måneder før salget. Denne registreringen medførte at fabrikkgarantien var redusert fra fem til to år. Videre var det sannsynlig at bilen hadde blitt benyttet som demonstrasjonsbil da den stod i Tyskland. Spørsmålet var om dette ga kjøper grunnlag for å heve kjøpet av bilen.

Avvik på 737 kilometer

Heving av bilkjøp er betinget av at det foreligger en mangel ved ytelsen. Dette var derfor det første Høyesterett tok stilling til ved behandlingen av saken.
Høyesterett uttalte at et avvik på 737 kilometer i forhold til kilometerstanden oppgitt i avtalen i seg selv var tilstrekkelig til at det forelå en mangel. Dette forhold ble underbygget av bilen mest sannsynlig var blitt brukt som demonstrasjonsbil.

Fabrikkgaranti på to år

Videre utgjorde selgers opplysninger vedrørende garantien på bilen en mangel. Selger hadde opplyst om at bilen hadde en nybilgaranti på fem år. Dette var imidlertid ikke tilfellet, ettersom det at bilen var registrert i Tyskland medførte at fabrikkgarantien bare var på to år. Det var i denne sammenheng uten betydning at selger påtok seg i kontrakten en nybilgaranti på fem år, fordi denne garantien ikke ga kjøper samme sikkerhet som en fabrikkgaranti.

Fikk heve kjøpet

Det neste spørsmålet var dermed om kjøper hadde rett til å heve som følge av mangelen på el-bilen. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig. Førstvoterende, som representant for en enstemmig Høyesterett, uttalte om dette at mangelen ikke kunne anses som uvesentlig, og la avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som ny. Selv om bilens levetid trolig var den samme som en ny bil, hadde det en egenverdi for kjøper at bilen ikke hadde blitt benyttet som demonstrasjonsbil eller privat.

Etter dette fikk kjøper innvilget sitt krav om heving, og selger ble pålagt å betale tilbake 145 000,- til kjøper.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Relaterte saker: 

Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler
Oppdaget mangler på bolig etter tre år