Kjøpte fem år gammel båt til 1,5 mill – fikk igjen alle pengene


Når du kjøper noe brukt er det alltid en risiko for at du ikke får det du forventer. Det kan fort være starten på en langvarig prosess mot selger for at du skal bli fornøyd. Ved å bruke Osloadvokatene får du eksperthjelp for å nå frem til best mulig løsning. I mange tilfeller vil også innboforsikringen din dekke advokatutgiftene dine opp til 100 000 kr.

Bruktbåt til 1,5 millioner

Et par kjøpte i 2012 en cabincruiser på 34 fot av merket Skorgens Sonoc 335 for 1,5 millioner kroner. Båten var en 2007 modell og på kjøpstidspunktet hadde den kun gått 407 timer. Den ble kjøpt på høsten og det ble avtalt at overlevering ikke skulle skje før neste vår. Etter noe tid oppdaget kjøperne flere feil ved båten. Det var bl.a. feil med ankervinsjen både foran og bak, og at dusjen på dekk var ødelagt.

Oppdaget enda flere feil

Kjøper reklamerte da til selger for disse manglene. Det ble engasjert flere fagkyndige for å undersøke båten. I forbindelse med undersøkelsene ble det oppdaget flere andre forhold som kjøper reagerte på. Det viste seg at båten hadde hatt et sammenstøt med en annen båt i 2008, og at båten hadde grunnstøtt sommeren 2012.

Ville heve kjøpet

Kjøperne mente at båten ikke var i samsvar med det de hadde forventet. De ønsket derfor å heve kjøpet slik at de kunne få tilbake kjøpesummen. De mente at selger ikke hadde overholdt opplysningsplikten sin.

Osloadvokatene – Hevet båtkjøpet på grunn av selgers mangelfulle opplysninger

Osloadvokatene – Hevet båtkjøpet på grunn av selgers mangelfulle opplysninger

Selgers mangelfulle opplysninger kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel. For å kunne heve må mangelen være av en viss alvorlighetsgrad.

osloadvokatene.no/kontrakt/bat/mangelfulle-opplysninger-hevet-batkjopet/

Hevdet at båten ikke hadde sunket i verdi

Selgeren hevdet på sin side at båten ikke hadde noen mangler. De viste til at båten hadde vært reparert for skadene både i 2008 og 2012. De mente at dette var tilfredsstillende utført og at det da ikke forelå noen verdiforringelse. Selgeren avviste derfor kravet om heving. De mente at det maksimalt kunne bli aktuelt med prisavslag på grunn av de mindre manglene som først var oppdaget.

Kjøper vant i tingretten

Kjøperne brakte saken inn for tingretten. Tingretten kom til at manglene ved båten ga grunnlag for å heve. Kjøperne fikk derfor fullt medhold. Selgeren ga seg imidlertid ikke der, og anket saken videre til lagmannsretten.

Selger hadde brutt opplysningsplikten

Lagmannsretten konkluderte med at selgeren hadde brutt opplysningsplikten ved ikke å gi informasjon om skadene båten hadde vært utsatt for. Hvorvidt skadene var blitt tilfredsstillende reparert eller ikke, hadde det vært stor uenighet blant de fagkyndige. Lagmannsretten fant imidlertid ikke noen grunn til å ta stilling til dette spørsmålet. Det var fordi de mente at det faktum at selger hadde unnlatt å gi alle relevante opplysninger i seg selv var en mangel som ga grunnlag for heving.

Fikk tilbake hele kjøpesummen

Kjøperne fikk derfor medhold i både tingretten og lagmannsretten. De fikk tilbake hele kjøpesummen og forsinkelsesrenter. Siden de vant saken fullt ut ble også selgeren dømt til å betale sakskostnadene kjøperen hadde hatt.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Har du kjøpt en båt, men den viser seg å ha feil? Ta kontakt med Osloadvokatene, så er du sikret å få en god og ryddig prosess i kontakten med selger. Vi hjelper deg slik at du får det du har krav på.


Relaterte artikler