Ville heve kjøpet av brukt RIB


Når det ikke foreligger en kjøpekontrakt som fastslår hva som er avtalt mellom partene er det avtalerettslige prinsipper og kjøpsrettslige regler som må anvendes.

Hva sier avtalen?

Selv om det ikke foreligger en skriftlig kontrakt med underskrift fra begge partene vil det ofte finnes betydelige mengder dokumentasjon som er egnet til å belyse innholdet i avtalen. Dette kan for eksempel være epost-korrespondanse hvor pris diskuteres. Også selgers markedsføring vil være relevant her. Begrepet «avtale» favner altså ganske vidt.

Hadde ikke kjøpekontrakt

29.06.17 fattet forbrukerklageutvalget vedtak i sak som gjaldt heving av bruktbåtkjøp. Det forelå ingen skriftlig avtale mellom partene. For å avgjøre om det forelå en kjøpsrettslig mangel ved båten måtte derfor utvalget først ta stilling til hva som var avtalt.

Var ikke et forbrukerkjøp

Kjøpet var mellom to privatpersoner, dette gjorde at kjøpet var regulert av kjøpsloven. At avtalen var mellom to privatpersoner er nok også årsaken til at det ikke forelå en skriftlig kjøpekontrakt.

Båten var lekk

Det var tale om kjøp av en 1997-modell Bombard 495 16 fot båt (RIB) med 100 hk V4 Yamaha motor og henger. Dette er en gummibåt med kraftig nylonwebbing. Prisen var kr 45.000,-. Båten sto på land da kjøperen kom for å overta den. Da kjøperen kom hjem oppdaget han at båten var «ganske tom for luft». Duken hadde flere små hull som gjorde at luft ville sige ut. For en RIB utgjør dette naturligvis et rimelig stort problem. Kjøperen tok derfor straks kontakt med selgeren for å reklamere over forholdet.

Du må reklamere «innen rimelig tid»

Når du oppdager mangler ved en ting du har kjøpt er det alltid viktig å reklamere overfor selgeren, hvis ikke kan rett til å kreve omlevering, retting, heving og/eller erstatning gå tapt. Det stilles ingen formkrav til reklamasjonen, men det må angis hva slags mangel det gjelder. Reklamasjonen må fremsettes «innen rimelig tid» etter at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder.

Ble rådet til å heve kjøpet av brukt RIB

Selgeren avviste i dette tilfellet at kjøperen hadde et krav. Kjøperen tok derfor kontakt med butikken hvor selgeren hadde kjøpt båten. Han ville få en oversikt over hva det ville koste å rette mangelen. Beskjeden fra butikken var klar: Forlang heving av kjøpet!

Båten var umulig å tette

Den eneste måten å rette mangelen på var å bytte patongen. Dette ville koste nesten dobbelt så mye som kjøperen hadde betalt for båten. Rettekostnaden er et relevant moment i vurderingen av om en mangel er vesentlig – og dermed gir rett til heving av kjøpet.

Båten tok inn vann – kunne han heve kjøpet? Osloadvokatene hjelper deg!

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøper at båten hadde tatt inn mye vann på den høyre siden. Båten var i dårlig stand, og en reparasjon ville bli for dyr.

osloadvokatene.no/kontrakt/bat/bat-vann/

Krevde å heve kjøpet

Etter å ha fått denne informasjonen reklamerte kjøperen på nytt. Denne gangen skriftlig. Han krevde heving av kjøpet, og renter av kjøpesummen. Selgeren godtok ikke kravet. Saken endte derfor i forbrukerklageutvalget.

«Vanlig god vare»

Utvalget viste til at selv om det ikke forelå skriftlig kjøpekontrakt hadde kjøperen krav på «vanlig god vare». I dette tilfellet måtte det bety at kjøperen hadde krav på en normal tett båt uten lekkasjer og at motoren var i orden. At båten ikke var tett utgjorde derfor en kjøpsrettslig mangel.

Kunne heve kjøpet av brukt RIB

Det måtte deretter tas stilling til om mangelen var «vesentlig». Utvalget viste til at rettekostnaden var langt høyere enn kjøpesummen. Hullene i duken utgjorde derfor en «vesentlig mangel», som ga kjøperen rett til å heve kjøpet.

 


Relaterte artikler