Billig 13 år gammel båt fikk motorproblemer - fikk hevet kjøpet


Selv om noe er solgt «som den er» foreligger det en kjøpsrettslig mangel blant annet dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Tingen må ha en viss minimumsstandard.

Båten var solgt «som den er»

En mann fra Bergen gikk til sak for å få heve båtkjøp. Det var en Uttern 52 Exclusive 2003-modell med 60 hk Mercurymotor. Båten ble kjøpt i april 2016 for kr 79.900. Før kjøpet ble båten besiktiget og prøvekjørt uten at kjøperen fant noe å utsette på. Båten var solgt «som der er», og i kontrakten var det opplyst om feil på lanterne og treghet ved gir. Muntlig var det det også gitt beskjed om at instrumentpanelet var ustabilt.

Motoralarm slo inn

Et par dager etter kjøpet ble båten overtatt av kjøperen. Etter kort tid på vannet registrerte kjøperen en motoralarm. Etterfylling av olje hjalp ikke. Hver gang turtallet nærmet seg 3500 omdreininger kom alarmen tilbake. Og etter hvert var det ikke lenger mulig å gi gass.

Reparasjonskstnadene var ca 1/4 av kjøpesummen

Båten ble deretter satt inn på verksted for undersøkelse. Der ble sensorer og brente ledninger byttet. Likevel ville ikke motoralarmen gi seg. Det viste seg at problemet lå i mellomplaten mellom motor og stamme. Kostanden for å reparere dette var på ca kr 20.000.

Hevet kjøp av fritidsbåt etter motor streiket kort tid etter kjøp

Båtmotoren på fritidsbåt streiket raskt etter kjøp. Hålogaland lagmannsrett ga kjøper medhold i krav om heving av kjøpet.

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bat/fritidsbat/

Ville heve båtkjøp

På grunn av kostnaden ved reparasjon av båten ønsket kjøperen å heve kjøpet. Selgeren avviste kravet. Han viste til båtens og motoren alder og lave pris. Feilen ved båten burde vært påregnelig for kjøper. Partene ble ikke enige og saken endte i forbrukerklageutvalget. Der krevde kjøperen å få heve kjøpet. I tillegg krevde han erstatning for verkstedutgifter han hadde pådratt seg.

En vanlig klausul

Ved salg, særlig av brukte ting, er det vanlig å innta en klausul om at tingen selges «som den er». Denne klausulen kan gjøre det vanskeligere for kjøper å påberope seg mangler. Som kjøper bør man derfor foreta nøye undersøkelser. Men det kan likevel foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Vesentlig dårligere stand

Selv om noe er solgt «som den er» foreligger det mangel blant annet dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Tingen må ha en viss minimumsstandard. Vurderingen er objektiv.

Misligholdt opplysningsplikt

Det kan også foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake opplysninger om tingen som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Men dette gjelder bare hvis unnlatelsen av å gi informasjon kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Kjøperen burde fått informasjon

Forbrukerklageutvalget fant at begge disse unntakene fra solgt «som der er»-klausulen kom til anvendelse. Det var sannsynliggjort at feilene forelå da kjøper overtok båten. Dette var informasjon kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Motoren var opplyst å fungere bra

Båten var også i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Motoren var opplyst å fungere bra. Når den likevel viste seg å ha en alvorlig feil var dette langt fra hva kjøperen kunne forvente. Selv om prisen var lav og båten var gammel.

Båten tok inn vann – kunne han heve kjøpet? Osloadvokatene hjelper deg!

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøper at båten hadde tatt inn mye vann på den høyre siden. Båten var i dårlig stand, og en reparasjon ville bli for dyr.

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bat/bat-vann/

Fikk heve båtkjøp

For å kunne heve et kjøp må mangelen være vesentlig. Ettersom det ikke ville være lønnsomt å reparere motoren mente utvalget at dette vilkåret var oppfylt. Kjøperen hadde dermed rett til å få heve kjøpet. I tillegg fikk han erstattet kr 13.600,- i verkstedutgifter.

Gode råd når båtkjøpet havarerer

Når båten du kjøpte viser seg å være mangelfull er det første du må gjøre å reklamere overfor selger. Venter du med å reklamere kan retten til å gjøre mangelen gjeldene bortfalle. Du kan kreve retting av mangelen, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Selv om du ikke skulle krever det har selger lov til å forsøke å rette mangelen. Vanligvis er det også det som skjer, og saken er løst. Men i andre tilfeller vil selger være uenig i at det foreligger en mangel. Det kan lønne seg å få et verksted til å dokumentere mangelen. Dette ble gjort i saken vi nettopp så på, og kjøperen fikk erstattet disse utgiftene.

Hvis dere fortsatt ikke blir enige kan saken bringes inn for forbrukerklageutvalget og deretter domstolene.

I en tvist om båtkjøp kan advokatbistand være svært nyttig. Mange får dekket utgifter til advokathjelp gjennom forsikringen med inntil kr 100.000,-. Da kan du la deg bistå av dyktige advokater og bare betale en egenandel på 20%. Osloadvokatene har mer enn 20 års erfaring innen kontrakt- og kjøpsrett. Kontakt oss i dag og la en av våre eksperter vurdere saken din, vi hjelper deg å heve båtkjøp!


Relaterte artikler