Arbeidstaker hevdet hun var blitt oppsagt via chat - fikk ikke medhold


Lagmannsretten avsa nylig dom i en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der arbeidstaker hevdet at hun hadde blitt oppsagt via en chat-tjeneste. Arbeidsgiver hevdet derimot at meldingene var advarsler og utgjorde ingen oppsigelse.

Kvinnen arbeidet i en skjønnhetsklinikk. Hun hadde tidligere vært kjæreste med arbeidsgivers sønn, noe som gjorde tonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker nokså uformell. Høsten 2016 ble det utvekslet flere meldinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker hevdet med bakgrunn i disse meldingene at hun hadde blitt oppsagt via chat og at det dermed forelå en ugyldig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-4.

Uenighet om kvinnen var blitt oppsagt via chat

Meldingene lød som følgende:

Arbeidsgiver: «Ikke terg meg nå. Da ryker jobben»

Arbeidstaker: «Da får jobben ryke» og «Men bare husk, du som har sagt meg opp for en teit ting»

Arbeidsgiver: «Så da sier du opp fra 1 oct. Vi må ha det skriftlig»

Arbeidstaker: «Jeg har ikke sagt opp. Du som har sagt meg opp.»

Korrespondansen fortsatte etter dette, men uten at partene kom til enighet om hvem som hadde sagt opp ansettelsesforholdet.

Gravid kvinne sagt opp – oppsigelsen ble funnet ugyldig

Osloadvokatene – Gravid kvinne sagt opp – oppsigelsen ble funnet ugyldig

Høyesterett ga kvinnen medhold i at oppsigelsen var ugyldig og hun vant flere hundretusener. Les mer her.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/gravid-kvinne-sagt-opp-oppsigelsen-ble-funnet-ugyldig/

Formen for kommunikasjon var uheldig

Lagmannsretten slo fast innledningsvis at det forelå en uheldig kommunikasjonsform mellom partene. Det ble presisert at arbeidsgiver som den profesjonelle part i et ansettelsesforhold ikke burde kommunisere på en slik måte om arbeidsforholdet. Meldingene ble imidlertid ikke tolket som en erklæring om oppsigelse fra arbeidsgivers side, selv om det var klart uheldig at arbeidsgiveren ikke hadde kommunisert saklig og ryddig om temaet.

Partenes etterfølgende atferd talte ikke for oppsigelse

Arbeidstaker møtte på jobb noen dager etter meldingsutvekslingene. Hun hentet tingene sine og sykmeldte seg. Sykmeldingen skyldtes psykisk belastning forårsaket av konfliktsituasjonen, noe lagmannsretten ikke betvilte. Likevel var det ikke ført noe bevis for at det denne dagen ble kommunisert fra arbeidsgiver at hun var sagt opp. I tillegg hadde et vitne, innhentet i sakens anledning, forklart at han fikk i oppdrag fra arbeidsgiver å finne en løsning på situasjonen. Dette fordi selskapet var interessert i å få arbeidstaker tilbake. Lagmannsretten fant dette bevist ettersom det fremgikk av en del etterfølgende, men tidsnær skriftlig dokumentasjon.

Har arbeidsgiver varslet om oppsigelse? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistår deg dersom det oppstår problemer med din arbeidsgiver. Vi har en egen fagavdeling som arbeider med slike rettsspørsmål og holder dermed en faglig høy standard.  Ta kontakt med oss i dag med din sak.


Relaterte artikler