Fri rettshjelp til å kreve inn barnebidrag


Mange foreldre sliter med at samværforelder ikke betaler barnebidrag. Dette skaper økonomiske utfordringer for foreldre som kanskje i utgangspunktet har en begrenset økonomi. Det mange ikke vet er at man kan få fri rettshjelp til å fremme sak om barnebidrag for retten.

Kreve bidrag gjennom NAV eller retten

Foreldre som opplever at samværsforelder ikke betaler, har to alternativer. De kan enten kontakte NAV og få de til å fastsette barnebidraget samværsforelderen skal betale, eller de kan reise sak for retten å kreve at retten fastsetter bidraget.

Prosessen med å få fastsatt bidrag via NAV kan ofte ta lang tid. Dette er ofte tid mange foreldre ikke har. Det kan derfor lønne seg å bringe saken inn for retten for en raskere avklaring. Å varsle samværsforelder om at man nå vil ta saken til retten for å få vedkommende til å betale barnebidrag, kan også være et effektivt virkemiddel i seg selv.

Hvem kan få fri rettshjelp?

For å kunne få fri rettshjelp til å kreve inn barnebidrag kan du ikke ha inntekt som overstiger kroner 350 000 eller formue over 150 000. Er du gift eller samboende med felles økonomi, så er inntektsgrensen kroner 540 000.