Felling av naboens trær endte med erstatningskrav på kr. 500 000,-


Advokat Adam Ahlquist hadde nylig en sak hvor en nabo hadde blitt utsatt for urettmessig trefelling på egen eiendom. Det ble fremsatt krav om erstatning og naboen ble tildelt nær en halv million kroner.

Hva gjør du når naboen urettmessig tar seg til på din eiendom? I denne saken hadde et firma som holdt til på eiendommen ved siden av utført felling av naboens trær.

Felte trær i forbindelse med utbyggingsprosjekt

Firmaet hadde hatt et større utbyggingsprosjekt gående på tomten og i den forbindelse ble det felt en lang rekke trær som stod på naboens eiendom. Fellingen fant sted uten naboens viten og samtykke. Naboen tok kontakt med Osloadvokatene og advokat Adam Ahlquist ble satt på saken.

28 trær verdt nær en halv million kroner

Det ble innhentet rapport fra anleggsgartner, som beskrev skadene og et prisoverslag for hva det ville koste å tilbakestille området til sin tidligere tilstand. Det ble slått fast at 28 trær hadde blitt felt. Totalprisen for å gjenopprette eiendommen til sin opprinnelige tilstand, i den grad det lot seg gjøre, ble estimert til kr. 473 125,-.

Osloadvokatene – Hva skal til for å fjerne naboens trær?

Osloadvokatene – Hva skal til for å fjerne naboens trær?

Kan du kreve at naboen feller treet som skygger for sola?Hva skal egentlig til for å kreve trær fjernet? Osloadvokatene kan svarene og hjelper deg

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/hva-skal-til-fjerne-naboens-traer/

Firmaet var ansvarsforsikret

Det ble forhandlet mellom partene over lang tid, men uten at de kom noe nærmere en løsning. Firmaet mente partene tidligere hadde kommet frem til en avtale om erstatning på et par hundre kroner, noe naboen var sterkt uenig i. Etter bistand fra advokat Ahlquist ble til slutt krav om erstatning for utbedringskostnadene tatt til følge. Ettersom firmaet hadde ansvarsforsikring hos Gjensidige ble beløpet på kr. 473 125,- overført fra Gjensidige til naboen. Naboen kunne se seg godt fornøyd med resultatet.

Utfordringer knyttet til felling av naboens trær? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene har lang erfaring med nabokonflikter og kan reglene. Med vår kompetanse kan du være sikker på at saken din er i gode hender. Ta kontakt med oss i dag.


Relaterte artikler