Osloadvokatene bistår studenter som er anklaget for fusk


Antall fuskesaker har økt betraktelig i første halvdel av 2021. VG kunne melde om at Felles klagenemnda hadde mottatt 242 saker per 08. juli. I hele 2019 behandlet klagenemnda 85 saker.

Som student kan det være overveldende å være anklaget for fusk. Konsekvensene kan være  svært alvorlige. I verste fall kan nemnda utestenge deg fra alle studiesteder i et år.

Advokatbistand dekkes av skolen

Du har rett til å bli bistått av advokat dersom skolen reiser sak om bortvisning eller utestenging. Du kan fritt velge selv hvilken advokat som skal bistå deg og kostanden dekkes av studiestedet, jf. universitet og høyskoleloven § 4-8 (5).

Osloadvokatene har lang erfaring og høy kompetanse med fuskesaker. Vi bistår jevnlig studenter som er anklaget for fusk. Vi tar også kontakt med studiestedet for å informere om at du er bistått av advokat og at vår kostand i saken skal dekkes av dem.

Osloadvokatene – Til tross for 60 % tekstlikhet fant høyskolens klagenemnd at studentene ikke hadde fusket

Osloadvokatene – Til tross for 60 % tekstlikhet fant høyskolens klagenemnd at studentene ikke hadde fusket

Høyskolens klagenemd var enige med advokat Kristian Berge i at studentene ikke hadde fusket under hjemmeeksamen, slik høyskolen hevdet.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/til-tross-for-60-tekstlikhet-fant-hoyskolens-klagenemnd-at-studentene-ikke-hadde-fusket/

Hva er fusk?

For at du skal kunne utestenges eller eksamen annulleres må to vilkår være oppfylt. For det første må det foreligge juks. Dersom du har handlet i strid med eksamensreglementet vil dette vilkåret som hovedregel være oppfylt.

For det andre må juksingen ha vært forsettlig eller grovt uaktsomt. Det forventes at man er veldig påpasselig når man tar eksamen, slik at aktsomhetsnormen er streng.

Osloadvokatene – Med bistand fra Osloadvokatene fikk student medhold i fuskesak

Osloadvokatene – Med bistand fra Osloadvokatene fikk student medhold i fuskesak

Universitets klagenemd var enige med advokat Kristian Berge i at studenten ikke hadde fusket under hjemmeeksamen, slik universitetet hevdet.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/med-bistand-fra-osloadvokatene-fikk-student-medhold-i-fuskesak/

Medvirkning til fusk

Også medvirkning til fusk kan føre til utestengelse fra studiesteder i inntil ett år, jf. universitet og høyskoleloven § 4-8. Kravet for medvirkning til juks er at det er forsettlig. Du må med andre ord ha medvirket til juks med vilje.

Søksmål mot staten

Advokat Kristian Berge hos Osloadvokatene bistod nylig en klient i søksmål mot staten. Du kan lese om saken her. For Osloadvokatene er det viktig at din side av saken blir presentert og dine interesser ivaretatt.

Er du anklaget for fusk eller medvirkning til fusk?

Ta kontakt med Osloadvokatene for bistand. Vi har kompetanse du trenger og det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem i din sak.

Vi tar alltid kontakt med studiestedet for å ordne med dekning av advokatutgifter og det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler