41% plagiat var ikke fusk


Studenters verste mareritt er å bli feilaktig beskyldt for fusk på eksamen eller innleveringer. Konsekvensene av å bli tatt for fusk kan være betydelige for den enkelte student. Hva gjør du hvis du får en slik beskyldning rettet mot deg? Osloadvokatene har den siste tiden hjulpet flere studenter som har fått en slik mistanke rettet mot seg. Erfaringen viser at det lønner seg å klage med hjelp av advokat!

41% likhet med medstudent

En kvinne studerte IT ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Ved innlevering av en obligatorisk oppgave ble det gjennomført en plagiatkontroll i etterkant av innleveringen. Oppgaven bestod av kodeskriving. Plagiatkontrollen avdekket at kvinnens besvarelse samsvarte med 41% likhet en annen besvarelse levert inn av en medstudent. Dette førte til at kvinnen ble mistenkt for fusk. Derfor ble hun kalt inn til et drøftelsesmøte med skolen, slik at hun kunne få mulighet til å forklare seg.

Mente hun ikke hadde fusket

Kvinnen forklarte at hun ikke hadde skrevet av noen andre sin oppgave. Hun hadde tvert imot vært svært oppmerksom på farene for plagiat og hun hadde vært svært forsiktig med å vise sin oppgave til medstudenter. Kvinnen opplyste om at hun gjennomgående hadde brukt både læreboken og forelesninger i arbeidet med besvarelsen.

Ble ikke trodd av skolen

Etter drøftelsesmøtet hvor kvinnen forklarte seg, bestemte høyskolen seg for å fremme sak om fusk. Skolen mente oppgaven ikke kunne vært gjennomført på den måten den ble, uten at studentene hadde samarbeidet. Det ble derfor reist sak for klagenemda som skulle fatte beslutning i spørsmålet om det forelå fusk eller ikke.

Har du blitt mistenkt for fusk på eksamen? Osloadvokatene hjelper deg!

Har du blitt mistenkt for fusk på eksamen? Osloadvokatene hjelper deg!

Dersom du har fått beskjed om mistanke om fusk på eksamen kan det være avgjørende for den videre saksgangen om du tar kontakt med advokat.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistanke-fusk-eksamen/

Kontaktet Osloadvokatene

Kvinnen tok da kontakt med Osloadvokatene. Osloadvokatene mente at det ikke forelå noe bevis for fusk på den innleverte oppgaven. Riktignok avdekket plagiatkontrollen 41% likhet med en annen oppgave, men i oppgaver som går ut på å skrive kode er det ikke unaturlig at det blir en del likheter mellom oppgavene. Også andre studenter som hadde levert samme oppgave, fikk en relativt høy grad av likhet på plagiatkontrollen, uten at det førte til noen reaksjon fra skolen.

Gratis advokathjelp!

Når skolen velger å reise sak for klagenemda om utestengning eller bortvisning har studenten krav på at advokatutgiftene dekkes. Det betyr at du har krav på gratis hjelp fra advokat i alle disse tilfellene! I denne saken krevde høyskolen utestengning i ett semester. Derfor hadde kvinnen krav på å få dekket nødvendige advokatkostnader i forbindelse med saken.

Fikk medhold

Kvinnen møtte i klagenemda sammen med advokaten fra Osloadvokatene. Der redegjorde hun igjen for sin fremgangsmåte når hun skrev oppgaven. Klagenemda ga kvinnen fullt medhold. De mente at det ikke var bevist at kvinnen hadde fusket ved skrivingen av oppgaven. Kvinnen fikk dermed oppgaven og faget godkjent etter hjelp fra Osloadvokatene.

Har du blitt mistenkt for fusk?

Hvis du blir anklaget for fusk fra ditt studiested og ønsker en nærmere vurdering av din sak? Da bør du kontakte Osloadvokatene i dag. Vi forstår hvor anstrengende en slik sak kan være for deg som blir beskyldt for å fuske. Derfor tar vi vare på dine rettigheter på best mulig måte i møte med studiestedet. Det beste er at du antakelig har krav på at alle utgiftene du har til advokat blir dekket av skolen.


Relaterte artikler