Midlertidig bruksrett til bolig


Når samlivet bryter sammen møter ofte ektefellene på et praktisk problem. Hvem skal flytte ut, hvem skal bli boende, i det som tidligere var deres felles hjem?

Ofte vil konfliktnivået være høyt og du ønsker ikke lenger å bo under samme tak. Blir dere ikke enige kan en advokat bistå med å avklare spørsmålet. Dette skjer gjennom reglene om midlertidig bruksrett til boligen, jf. Ekteskapsloven §92.

Sikrer deg et sted å bo

Slik midlertidig bruksrett gjelder frem til spørsmålet om bruksrett er endelig avgjort, og sikrer vedkommende et sted å bo. Den endelige avklaringen finner sted ved avtale eller dom, begge deler kan ta lang tid avhengig av hvor stor uenighet det er mellom ektefellene.

Midlertidig bruksrett til boligen kan du imidlertid få en rettslig avklaring på i løpet av svært kort tid. Boligen du  begjærer bruksrett i trenger ikke å ha vært ektefellenes felles hjem, og det er heller ikke nødvendig at den som begjærer bruksrett eier boligen det gjelder.

Eksklusiv rett til boligen

Midlertidig bruksrett er en eksklusiv rett til boligen, i dette ligger at den andre ektefellen ikke lenger har noen rett til å oppholde seg der.

Dersom konfliktnivået er særdeles høyt, og det er grunn til å tro at den andre ektefellen ikke vil respektere den eksklusive boretten, kan i samme prosess anmode retten om å forby den andre ektefelle å komme til den eiendommen eller boligen der den andre ektefellen oppholder seg.

Interesseovervekt

For å vinne frem med krav om midlertidig bruksrett må du  normalt sett ha en interesseovervekt i å bli boende sammenlignet med ektefellen. Slik interesseovervekt vil du normalt ha dersom du har daglig omsorg for barn. Andre forhold som taler for bruksrett kan være anstrengt økonomi og manglende nettverk.

Ektefelle som blir tilkjent en midlertidig bruksrett må normalt belage seg på å betale en husleie i kompensasjon til ektefellen som blir nødt til å flytte ut.

Relaterte saker:

Hva har du rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse
Avtaler mellom ektefeller