Mor forlot familien - far fikk foreldreansvaret alene


Advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad.

Nylig vant Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad en sak i Gjøvik tingrett. Retten kom til at far skulle ha foreldreansvaret alene for parets felles sønn. Videre ga retten far medhold i kravet om full erstatning for de sakskostnader han hadde pådratt seg i forbindelse med saken.

Ble kjærester i Thailand

Under et ferieopphold i Thailand møtte far en thailandsk kvinne som han forelsket seg i. De ble kjærester, og etter kort tid flyttet kvinnen til Norge. I 2009 giftet de seg, og senere samme år fikk ekteparet en felles sønn. Paret levde sammen i Norge i omtrent 10 år og hadde felles foreldreansvar for sønnen.

Osloadvokatene – Barnets mor følger ikke samværsavtalen, hva kan jeg gjøre?

Osloadvokatene – Barnets mor følger ikke samværsavtalen, hva kan jeg gjøre?

Har du krav på samvær med barnet, men mor nekter å samarbeide? Da kan mor ilegges tvangsbøter. Osloadvokatene bistår deg slik at samværsavtalen blir holdt.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/barnets-mor-folger-ikke-samvaersavtalen-hva-kan-jeg-gjore/

Mor forlot familien

I februar 2019 mottok imidlertid far en uventet melding fra konen. I tekstmeldingen stod det at hun skulle reise til Thailand. Far ble også oppringt fra mors arbeidsgiver som sa at mor hadde fortalt at hun ville forlate familien og at hun aldri ville komme tilbake til Norge. Da far kom hjem senere samme dag hadde konen allerede reist. Hun hadde tatt med seg passet sitt og alt av verdisaker. Ektemannen forsøkte å kontakte henne på telefon og e-post, men fikk ikke svar.

Tok kontakt i forbindelse med at hun trengte penger

Det tok fem måneder før han endelig fikk kontakt med konen. I en melding skrev hun at hun hadde det fint, men at hun trengte penger. Han overførte derfor penger, men etter at pengene var overført til hennes konto sluttet hun igjen å svare på mannens henvendelser. Siste gang han hørte fra henne var da hun ønsket penger til en flybillett hjem til Norge. Mannen overførte på nytt penger til konen, men hun kom aldri tilbake til Norge.

Far ønsket foreldreansvaret for sønnen

Etter at mor forlot familien var far alene om omsorgen for deres felles sønn. I april 2019 ble paret separert. Etter norsk rett vil separerte foreldre ha et felles foreldreansvar frem til det foreligger en avtale eller en avgjørelse om foreldreansvaret. Ettersom mor befant seg i Thailand og ettersom hun hverken svarte på telefon eller e-post var det umulig for partene å komme frem til en avtale om foreldreansvaret.

Far reiste derfor søksmål mot mor med krav om å få foreldreansvar for sønnen alene. Mor møtte ikke til hovedforhandling i Gjøvik tingrett, og saken ble fremmet i hennes fravær.

Retten fant at det forelå særlige grunner som tilsa at far skulle få foreldreansvaret for sønnen

Under domstolsbehandlingen vurderte retten om det var grunnlag for å gi far foreldreansvaret for sønnen alene. Retten fremhevet at utgangspunktet i norsk rett er et felles foreldreansvar, og at det må foreligge særlige grunner dersom retten skal fastsette at en forelder skal få foreldreansvaret alene.

Etter en helhetsvurdering kom retten til at det forelå slike særlige grunner som tilsa at far skulle ha foreldreansvaret for sønnen. Retten la særlig vekt på at det ville være vanskelig for mor å bidra til forsørgelse og oppdragelse av sønnen når hun befant seg i Thailand. Videre ble det lagt vekt på at mor ikke hadde tatt kontakt med sønnen etter at hun forlot ham, og at hun kun hadde tatt kontakt med far når hun hadde behov for penger.

Retten kom dermed frem til at far skulle få foreldreansvaret for sønnen alene, og at det ville være ham som mottok barnetrygd for sønnen i fremtiden. Videre kom retten til at far hadde krav på å dekket de sakskostnader han hadde hatt i forbindelse med saken.

Spørsmål i forbindelse med en barnefordelingssak?

Osloadvokatene har lang erfaring og høy kompetanse innen barnerett. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en barnefordelingssak.


Relaterte artikler