Mor fikk foreldreansvaret alene etter at far ble dømt for vold og voldtekt


Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim vant nylig en sak på vegne av mor der hun fikk medhold i sitt krav om foreldreansvaret alene.

Paret var sammen i elleve år. Mot slutten av forholdet anmeldte moren faren for vold tre ganger og han ble ilagt besøksforbud. Hun reiste deretter sak om foreldreansvar og samvær. Moren fikk foreldreansvaret alene, men faren fikk rett til samvær under beskyttet tilsyn.

Dømt for voldtekt og mishandling overfor moren

Mens barnefordelingssaken pågikk ble faren dømt for overtredelse av blant annet straffeloven §§ 291 (voldtekt), 282 (mishandling i nære relasjoner), 263 (trusler) og 168 (brudd på oppholds- og kontaktforbud). I tiltalen fra straffesaken stod det blant annet følgende:

Han grep henne da ved begge håndledd og holdt henne fast, før han dro henne i leggen slik at hun ble liggende flatt på sovesofaen i stuen. Hun slo og sparket ham, men han klarte likevel å dra av henne nattøy og truse og legge seg over henne. Han gjennomførte deretter vaginalt samleie med henne.

Volden har blant annet bestått i slag mot ansikt, lugging og kvelertak. Truslene har blant annet bestått i utsagn om at han skal drepe henne eller seg selv dersom hun forlater ham, kutte henne med kniv eller gjøre henne vondt på annet vis.

Mor og sønn gjenforent etter hjelp fra Osloadvokatene!

Osloadvokatene – Mor og sønn gjenforent etter hjelp fra Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistod en kvinne som hadde blitt fratatt omsorgen for sønnen. Osloadvokatene krevde tilbakeføring og vant frem i retten!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/mor-og-sonn-gjenforent-etter-hjelp-fra-osloadvokatene/

Mor fikk foreldreansvaret alene

På grunn av store samarbeidsproblemer mellom partene ble morens krav tatt til følge og hun fikk foreldreansvaret alene. Det ble blant annet lagt vekt på at det var et høyt konfliktnivå mellom partene og at faren var i fengsel på domsavsigelsestidspunktet, noe som skapte praktiske utfordringer for et eventuelt samarbeid.

Far fikk samværsrett

Retten tok deretter stilling til spørsmålet om samvær og viste til barnelova § 42 første ledd, der det fremgår:

Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg. Foreldra har gjensidig ansvar for at samværsretten vert oppfyld.

Hensynet til barnets beste dannet utgangspunktet for vurderingen. Det ble vist til hvordan samværene mellom datteren og faren hittil hadde blitt beskrevet av sakkyndig tilsynsperson. Retten la til grunn at datteren var opptatt av og hadde glede av samvær med faren. Det ble derfor besluttet at det skulle være samvær. Samværene skulle imidlertid føres under beskyttet tilsyn fordi det var reell fare for at faren ville benytte samværstundene til å sverte samt snakke nedsettende om moren. Dette ville kunne skape angst og forvirring hos barnet, og ville derfor ikke være til barnets beste.

Osloadvokatene kan barnefordelingssaker!

Osloadvokatene har flere advokater med mange års erfaring med barnefordelingssaker. Vi er faglig oppdaterte slik at vi kan bistå deg på best mulig vis. Ofte vil det være lurt å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss i dag hvis du trenger bistand.

 

 

 

 


Relaterte artikler