Fikk 274 000 i erstatning etter arbeidsulykke på fiskebåt


For å bli tilkjent yrkesskadeerstatning kreves det i korte trekk at en ulykke har skjedd på jobben, og denne ulykken må føre til nedsatt arbeidsevne. I en sak fra Oslo tingrett krevde en fisker yrkesskadeerstatning etter et fall ombord i en fiskebåt.

Mannen reiste ut med fiskebåten tidlig 2003. Noen uker senere ble mannen utsatt for det han mente var en arbeidsulykke ombord på båten. Det var kraftig sjø og mannen var blitt slengt mot innsiden av båten. I støtet skadet han ryggen og det ene kneet. Mannen reiste så sak mot forsikringsselskapet med krav om yrkesskadeerstatning. Forsikringen motsatte seg kravet. De hevdet at det ikke hadde skjedd en ulykke ombord på båten, og at mannens plager i dag skyldtes slitaskeskader mannen hadde fra før av.

Arbeidsulykke ombord i fiskebåten 

Skadelidte forklarte at han på grunn av den voldsomme sjøen hadde blitt slengt inn i skottet på båten hvor han skadet både rygg og kne. Denne forklaringen ble støttet av en kollegaen til mannen, som vitnet i retten. Styrmannen forklarte også at han hadde merket at mannen i ettertid virket stiv og støl. Han hadde måtte stå over enkelte vakter på grunn av smerte forklarte styrmannen. Ulykken var derimot ikke nevnt i båtens loggbok.

Når mannen returnerte til land hadde han oppsøkt lege som ga han diagnosen lumbago. I diagnosen stod det ikke at tilstanden skyldtes et fall, men mannens belastende arbeid. Ved nytt legebesøk et drøyt år senere skrev legen i journalen at rygg- og knesmertene hadde blitt verre etter fallet.

Tiltross for at det i første legejournalen og båtens loggbok ikke var opplyst om fallet mente retten det var en sannsynlighetsovervekt for at ulykken hadde skjedd. Hendelsen kunne da betegnes som  en arbeidsulykke.

Osloadvokatene – Fisker brakk begge anklene i ulykke

Osloadvokatene – Fisker brakk begge anklene i ulykke

Kun to måneder etter ansettelse brakk fiskeren begge anklene under fortøyning av båten. Forsikringselskapet nektet å betale.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/fisker-brakk-begge-anklene-i-ulykke/

Helseproblemene skyldtes ulykken

Forsikringsselskapet mente at det mannens helsetilstand skyldtes allerede foreliggende forhold. Retten viste til at mannen ikke tidligere hadde oppsøkt lege for ryggsmerter. En spesialisterklæring fra sykehuset gjorde også rede for at mannen ble vurdert som tidligere ryggfrisk. Videre ble de symptomene mannen hadde fått underveis i sykdomsforløpet ansett som normale brosymptomer ved slike ryggsmerter.

Retten kom til at mannens helsetilstand fulgte av ulykken på fiskebåten og dette var en normal utvikling for slike ryggskader.

Hvordan hadde mannen jobbet om ikke for skaden?

Størrelsen på det økonomisk tapet skulle gjøres utifra hvordan mannens inntjeningsevne hadde vært uten skaden kontra hans inntjening med skaden. Forsikringsselskapet anførte at mannen ikke hadde hatt noen høyere inntekt uten skaden enn hva han hadde i dag, og han derfor ikke hadde et økonomisk tap. Forsikringsselskapet viste blant annet til at mannen ikke var motivert til å jobbe.

Retten la derimot til grunn at mannen med å reise ut på fiskebåt, som ble ansett som tøffere arbeid enn å arbeide på fastlandet, viste motivasjon til å jobbe. Retten gikk derfor utifra at han uten skaden fortsatt hadde stått i arbeid på fiskebåten. Han hadde dermed lidd et økonomisk tap med å ikke kunne fortsette denne jobben.

274 000 kroner i erstatning

Mannen fikk medhold i retten og ble tilkjent erstatning for tapt inntekt på 155 000 kroner. Han fikk også erstatning for påførte utgifter, utgifter knyttet til arbeid i hjemmet og ménerstatning. Summer for erstatningen løp da til 274 000 kroner. Siden mannen vant saken dekket også forsikringsselskapet saksomkostninger.

Har du opplevd en arbeidsulykke? 

Da kan du ha krav på erstatning. Dine utgifter til advokat vil også ofte være dekket av forsikringen, ettersom dette er et tap du ikke ville hatt uten skaden. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg i din erstatningssak og det påløper ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler