Encefalopati etter ulykke


Hodeskader som følge av trafikkulykker og fallulykker fortoner seg meget forskjellig fra hver enkelt skadelidte og for skadetilfellene. I noen tilfeller avdekkes ikke hjerneskaden før det har gått forholdsvis lang tid.

Encefalopati er en betegnelse for sykdom i hjernen. Hjerneskade som følge av en ulykke kalles gjerne traumatisk encefalopati. Utover skader som følge av ulykke finnes toksisk, altså som følge av forgiftning, og vaskulær encefalopati som dreier seg om blodkarskader i hjernen.

Erstatning for yrkessykdom – fikk ti millioner kr. etter jobb i Nordsjøen

Erstatning for yrkessykdom – fikk ti millioner kr. etter jobb i Nordsjøen

Etter flere års arbeid på en oljeplattform ble arbeidstakeren syk og fikk påvist spiserørskreft. Han krevde erstatning for yrkessykdom og vant frem.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/fikk-ti-millioner-kroner-i-erstatning-for-yrkessykdom-etter-arbeid-pa-oljeplattform/

Diagnosen Encefalopati

Diagnosen stilles som regel av en nevrologspesialist som noen ganger samarbeider med en nevropsykolog og etter nevropsykologisk testing. Det vil da kunne være et forholdsvis stort testbatteri som benyttes for å finne ut av kognitive skader i hjernen, altså deler av hjernen som har med hukommelse, læring, språk/ kommunikasjon og oppmerksomhet/ konsentrasjon å gjøre.

Hjerneskade vurderes under Sosialdepartementets invaliditetstabell pkt. 1.9 flg., mens psykisk sykdom behandles under pkt. 1.10 flg.

Enkelte spesialistleger tar til ordet at Anne- Lene Liekriteriene ikke er direkte overførbare hva gjelder hodeskade etter trafikkulykker.

Personskade? Bruk personskadeadvokat ved erstatning etter personskade

Personskade? Bruk personskadeadvokat ved erstatning etter personskade

Osloadvokatenes råd til hvorfor du bør bruke personskadeadvokat ved erstatning til personskade. Les mer her og ta gjerne kontakt.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/bruk-personskadeadvokat-ved-erstatning-etter-personskade/

Har du spørsmål om hodeskade etter trafikkulykke eller yrkesskade?

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som har erfaring innen erstatningsrett. Mange opplever det som krevende å forholde seg til forsikringsselskapene etter en arbeidsulykke. En advokat vil ivareta dine interesser og sikre at erstatningen utmåles riktig. Nødvendige og rimelige advokatkostnader vil også i slike saker bli dekket av forsikringsselskapet.


Relaterte artikler