Dyttet i ryggen - fikk full erstatning


Alle kan oppleve å bli skadet fysisk eller psykisk etter en straffbar handling. Da er det godt å vite at du kan ha krav på voldsoffererstatning fra Staten. Osloadvokatene hjelper deg med å nå frem med ditt krav.

For å få voldsoffererstatning er det noen vilkår som må oppfylles. For det første må det være utført en straffbar handling som i utgangspunktet må være anmeldt til politiet. Det er videre et vilkår at det foreligger en personskade og at denne skaden med stor sannsynlighet skyldes voldsepisoden. Oppfyller en disse vilkårene kan man sende en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.

Fikk skader etter voldsepisode

En mann ble påført skader i rygg og kne etter en voldsepisode. Offeret ble dyttet fra en platting omlag en meter over bakken av en for ham ukjent person. Skadene var forholdsvis små, men førte likevel til et mannen, en periode etter hendelsen, måtte opereres. I forbindelse med operasjonen ble mannen sykemeldt i et par måneder. Gjerningsmannen ble anmeldt til politiet. Han innrømmet volden og vedtok et forelegg i saken.

Fikk avslag på voldsoffererstatning

Offeret sendte så en søknad om voldsoffererstatning for utgifter til nødvendig helsehjelp og oppreisning. Det var ikke snakk om alvorlige skader, så omfanget av erstatningskravet var forholdsvis beskjedent. Søknaden ble avvist av Kontoret for voldsoffererstatning. Det første vilkåret om at offeret var utsatt for en straffbar handling var helt klart siden gjerningsmannen hadde vedgått volden. Kontoret for voldsoffererstatning kom likevel frem til at det ikke var tilstrekkelig bevist at operasjonen og sykemeldingen hang sammen med voldsepisoden. Derfor fikk mannen avslag på søknaden om erstatning.

Voldsoffererstatningssak – slik går du frem. Osloadvokatene hjelper deg!

Voldsoffererstatningssak – slik går du frem. Osloadvokatene hjelper deg!

Prosessen i en voldsoffererstatningssak frem til et erstatningsoppgjør kan virke lang og komplisert. Her finner du en del tips på hvordan du kan gå frem.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/voldsoffererstatningssak/

Søkte hjelp hos Osloadvokatene

Offeret søkte da hjelp hos Osloadvokatene. Osloadvokatene sendte så en klage på vedtaket. I klagen ble det fremholdt at det var en klar årsakssammenheng mellom voldsepisoden og skadene han ble påført. Kontoret for voldsoffererstatning endret ikke vedtaket og klagen ble sendt til klageinstansen. Klageren sendte også søknad om fri rettshjelp, noe som ble innvilget.

Fikk full erstatning

Klageinstansen tok klagen til følge og endret vedtaket. Klageren fikk, med hjelp av Osloadvokatene, full erstatning både for utgifter til legebehandling og oppreisning.


Relaterte artikler