Tilbakebetalingskrav omgjort etter klage til NAV


Utvidet barnetrygd

Barnetrygd er en ytelse som gis foreldre som har barn under 18 år boende fast hos seg. I tillegg til ordinær barnetrygd kan det også gis utvidet barnetrygd. Men dette kan kun gis dersom forelderen som bor med barnet er enslig. Det er et generelt vilkår for rett til utvidet barnetrygd at den personen barnet bor fast hos, reelt sett er enslig. Det avgjørende for retten til utvidet barnetrygd er om vedkommende er ugift, skilt eller separert og samtidig kan dokumentere at han eller hun bor alene med barn i egen husholdning uten å dele de økonomiske utgiftene med ektefelle eller samboer.

Tilbakebetalingskrav fra NAV

Osloadvokatene bisto nylig en enslig mor med klage på et tilbakebetalingskrav fra NAV. Kvinnen som tidligere hadde mottatt utvidet barnetrygd fra NAV hadde nå fått et tilbakebetalingskrav på ytelsene. På bakgrunn av ny informasjon hadde NAV nå funnet det sannsynlig at moren ikke oppfylte lovens vilkår for ytelsene. NAV var nemlig av den oppfatning av at kvinnen hadde bodd sammen med sin kjæreste i den aktuelle perioden.

Uføretrygden ble innvilget etter klage til NAV – Osloadvokatene hjelper deg!

Uføretrygden ble avslått med flere begrunnelser. Osloadvokatene påklaget avslaget og mannen fikk innvilget uføretrygd og dekket advokatkostnader.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/uforetrygden-innvilget-klage/

Bistand fra Osloadvokatene

Med hjelp fra Osloadvokatene fikk kvinnen vist for NAV at paret ikke var samboere mens hun mottok ytelsene. Kjæresten hadde vært en del på besøk og også overnattet, men det var ikke tale om noe samboerskap. Kjæresten hadde ikke bidratt med betaling av noen regninger knyttet til kvinnens boforhold i den aktuelle perioden. Han hadde heller ikke deltatt i den daglige husholdningen på fast basis. Verken praktisk eller økonomisk. Han hadde riktig nok hjulpet henne med å betale enkelte regninger, men dette var i meget begrenset grad og kunne ikke gi grunnlag for påstand om felles husholdning.

Tilbakebetalingsvedtaket ble omgjort

Etter klage til NAV fikk kvinnen vedtaket omgjort da vilkårene for utvidet barnetrygd fortsatt var tilstede. Vedtaket om tilbakebetaling av ytelsene hadde bygget på uriktig grunnlag da det etter Osloadvokatenes bistand ble sannsynliggjort for NAV at kvinnen ikke bodde med sin kjæreste mens hun mottok ytelsene.

Fikk dekket advokatutgiftene

Siden vedtaket ble endret til gunst for kvinnen fikk hun dekket sine advokatutgifter etter forvaltningsloven § 36.


Relaterte artikler