Du får dekket advokatutgifter gjennom innboforsikringen


Mange ikke klar over rettshjelpdekning

De aller fleste har tegnet en eller annen form for forsikring. Men veldig få leser gjennom forsikringsvilkårene, og forsikringsselskapene gir ofte lite informasjon om ordningen. Derfor er mange fortsatt ikke klar over at man har rettshjelpdekning gjennom forsikringen.

Eierskifteforsikringer gir meningsløs dobbeldekning

Denne usikkerheten rundt egen rettshjelpdekning har gitt grobunn for forsikringsselskaper som spesialiserer seg på rettshjelp. Help, Qudos og Legal24 er eksempler på selskaper som utnytter denne uklare situasjonen gjennom blant annet å tilby eierskifteforsikringer i forbindelse med bolighandel. Ettersom de fleste allerede har rettshjelpdekning gjennom andre forsikringer er denne tilleggsforsikringen som regel penger ut vinduet.

Lånekrav og tilbakebetaling av lån til familiemedlemmer eller venner

Mange opplever at lånekrav og tilbakebetaling av private lån er vanskelig. Dette gjelder særlig når skyldneren er en nær venn eller nær familie.

osloadvokatene.no/utestaende-fordringer/lanekrav-tilbakebetaling/

Er inkludert i eksisterende forsikringer

Det er ikke snakk om en egen rettshjelpforsikring, rettshjelpdekningen er inkludert i andre forsikringer. Rettshjelp dekkes av forsikringer for hus, innbo, hytte, landbruk, bil, båt og reise. Det er også rettshjelpdekning i de fleste virksomhetsforsikringene.

Ikke bare advokathjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, rettsgebyr og vitner. I tillegg kan forsikringen dekke utgifter til dokumentasjon av et krav via en takstmann eller annen sakkyndig.

Tvist må foreligge

For å kunne dra nytte av rettshjelpsforsikringen må det foreligge en tvist. Det vil si at et konkret krav må være fremsatt. Videre må kravet være avvist eller bestridt av motparten. Det er dermed først og fremst sivile saker som dekkes av forsikringen, ikke straffesaker eller andre offentligrettslige saker.

Mangelsaker

De vanligste tvistene oppstår i forbindelse med kjøp og salg av bil, bolig, hytte, håndverkertjenester og båt. Kjøper oppdager gjerne at tingen har en mangel og krever erstatning, prisavslag, retting eller heving. Som regel vil slike tvister være dekket av rettshjelpdekningen i forsikringen. Dette gjelder både når du kjøper og når du er selger.

Fritt advokatvalg

Også andre typer tvister dekkes av rettshjelpforsikringen, men ikke skifte- og arvesaker eller tvist med arbeidsgiver. Forsikringen dekker vanligvis utgifter til rettshjelp med inntil kr 100.000. Egenandelen er som regel på 20%. Dette gjør det rimeligere å la seg bistå av en advokat. Når du benytter rettshjelpdekningen i forsikringen bestemmer du selv hvilken advokat du vil bruke.

Vi undersøker alltid rettshjelpdekning

Når vi påtar oss et oppdrag sjekker vi alltid om klienten kan få dekket advokatutgiftene gjennom forsikringen. Vi tar både dialogen med forsikringsselskapet, motpart og andre instanser. Hvis du er bosatt i utlandet kan det tenkes at den utenlandske forsikringen din dekker advokatutgifter. Ofte vil utenlandske forsikringer ha bedre dekning enn de norske.

La Osloadvokatene se på saken din

Har du en tvistesak og behov for advokatbistand? Kontakt Osloadvokatene i dag. Vi vurderer saken din og søker om rettshjelpdekning. Med mer enn 20 års erfaring er vi et av landets ledende advokatfirmaer, saken din er i trygge hender hos oss!


Relaterte artikler