Hesteeier ansvarlig ved rideulykke


Det var en erfaren rytter som hadde drevet med dressurridning som fikk alvorlige skader med bruddskade i nakken og ryggmarg. 

I en dom om en rideulykke fra Oslo tingrett, avgjort i juni 2015, ble det avgjørende om en person hadde akseptert risikoen for skade som ridende medlem av en rideskole. Under galopp hadde hesten plutselig gått ned i kne, slik at rytteren ble slengt av hesten og stygt skadet. Etter rideulykken ble rytteren avhengig av rullestol og omfattende pleie.

Hadde rytteren akseptert risikoen for skade?

 Etter skadeerstatningsloven § 1-5 vil eier ha objektivt ansvar for personskade som er forårsaket av dyr. Et unntak fra erstatningsansvar, etter alminnelig erstatningsrett og her som prinsipp, kan være at den enkelte har deltatt eller på annen måte satt seg selv inn i en høyrisikosituasjon med stort potensiale for skade, hvilket da vil forstås som aksept av risiko.

Forsikringsselskapet til rideskolen gjorde gjeldende at hestesporten er en sport som innebærer en høy grad av risiko, og reglene om aksept av risiko må komme til anvendelse. Her ment at den som rir på hest må akseptere at det kommer skader som følge av denne aktiviteten.

Rytter ikke akseptert risiko

Tingretten var uenig i at den erfarne rytteren hadde akseptert risiko i dette tilfellet. Hun hadde ingen mulighet til å sikre seg mot nettopp denne hendelsen, der en hest «snublet» i en kontrollert galopp.

Dersom du har fått en personskade som følge av dyr, eller dersom du har et dyr som har forårsaket personskade på en utenforstående, kontakt Osloadvokatene.
Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Erstatning etter rideulykken?

Kontakt Osloadvokatene!

Relaterte saker:

Har du blitt skadet av istapper eller isblokker?
Forsikringsselskapet måtte erstatte ved rideulykke