Elev fikk erstatning for skade i gymtimen


If skadeforsikring ble dømt til å betale 671 000,- i erstatning til en jente som fikk halebensbrudd i gymtimen.

En 11 år gammel jente deltok i gymtimen i 2008 der de skulle spille stikkball.
Plutselig stanget læreren inn i jenta. Jenta ble truffet i ansiktet og datt i gulvet og traff deretter radiatorene som ikke var sikret. Hun brakk deretter halebenet.

Det tok tid før skaden ble oppdaget

Skaden ble ikke oppdaget med en gang og først nærmere ett år etter skaden, oppdaget fastlegen dette og fikk sendt henne til røntgen. Bildene viste at halebenet var brukket og kommet i feilstilling. Jenta ble erklært å være 19 prosent medisinsk invalid.
Som følge av skaden måtte familien kjøpe inn spesiallagde møbler som jenta kunne sitte i. Dette medførte en stor kostnad for familien.

Skade ikke dekket av skolens forsikringsselskap?

Skolen var forsikret gjennom IF forsikringsselskap, men IF ville ikke dekke skaden for jenta. Foreldrene til jenta reiste da sak for tingretten. I tingretten vant IF og slapp å betale erstatning. Foreldrene anket videre til lagmannsretten.

Lagmannsretten kom til at forsikringsselskapet måtte betale

Frostating lagmannsrett kom til at det var uaktsomt av læreren på 190 cm og over 90 kg og delta i stikkballspillet med de langt mindre og lettere elevene. Frostating lagmannsrett kom til at både skolen og læreren burde forstå at dette skjevforholdet kunne medføre en fare for skade på elevene. Lagmannsretten kom på den bakgrunn til at IF måtte betale erstatning her.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om skader oppstått på skolen.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Nakkeskade etter trafikkulykke

Ble skadet på sommerfest med jobb – fikk erstatning