Dømt  til å klippe hekken


Hekken kastet skygge over eiendommen.

Ruvet i terrenget

Mannen hadde i lengre tid irritert seg over naboens hekk. Hekken var 6 meter høy og ruvet dermed høyt i terrenget i boligfeltet. Hekken kastet skygge over eiendommen. På høsten måtte mannen rydde opp etter bær- og løvfallet fra hekken. Naboen nektet imidlertid å beskjære hekken sin.

Dømt i forliksrådet

Saken ble klaget inn for forliksrådet for å få naboen dømt til å klippe hekken. Forliksrådet kom til at hekken var i strid med naboloven § 3 og måtte kuttes ned til 2 meters høyde. Naboen var naturligvis lite fornøyd med forliksrådets avgjørelse og tok saken videre til Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Langt høyere enn nødvendig

Spørsmålet for retten var om hekken var «urimeleg eller uturvande(…)til skade eller ulempe». Retten la vekt på at tilsvarende hekker var lite utbredt i boligstrøket. Det ble også lagt vekt på at hekken kastet skygge over mannens eiendom og at dette var til sjenanse for mannen. Videre var hekken langt høyere enn det som var nødvendig for å hindre innsyn. Dette talte for at hekken var urimelig til skade eller ulempe.

Kan du kreve fjerning av naboens hekk? Osloadvokatene hjelper deg!

En høy hekk kan føre med seg ulemper av forskjellig karakter. Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet.

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/naboforhold/naboens-hekk/

Behovene kunne ivaretas på andre måter

Naboen hadde påpekt at hekken også skjermet for støy, støv og vind og at han derfor ikke ønsket å beskjære den. Retten mente imidlertid at disse behovene kunne ivaretas ved å sette opp en levegg. Også dette var et argument for at hekken oversteg tålegrensen i naboloven § 2.

Høyden måtte halveres

Etter en konkret vurdering konkluderte tingretten med at hekken måtte beskjæres til 3 meters høyde for å holde seg innenfor lovens grenser. Naboen fikk deretter 3 uker på seg til å sørge for at hekken ble klippet.

Er du i en nabokonflikt?

Osloadvokatene bistår deg i nabokonflikten. Kontakt oss i dag på epost eller telefon 22 82 84 40.