Fremleie av næringslokaler


Normalt vil du ha anledning til å fremleie ut næringslokaler du har leid. Utgangspunktet er at utleier må ha saklig grunn til å nekte fremleie.

Ofte må du ta forbehold om godkjennelse fra utleier. Det er viktig å se på kontrakten.

Når du har inngått en leiekontrakt for en lang periode og behovet for lokalene endres i perioden, så er en løsning å fremleie ut lokalet. Ofte får du dårligere pris ved fremleie enn ved ordinær leie.  Det kan skyldes at du ofte har en kort periode igjen av leieforholdet. Deretter vil fremleietakeren kunne tre inn i leieforholdet og inngå avtale direkte med utleier.

Hvis du vurderer å fremleie kontorer eller andre lokaler, kan det være lurt å kontakte utleier for å sikre seg en rett til å få en ny leiekontrakt når leieperioden er ute.

Har du spørsmål om fremleie av næringslokaler? Kontakt Osloadvokatene!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no