5 gode advokatråd som kan gi deg høyere erstatning ved arbeidsulykker


Har du vært utsatt for en arbeidsulykke? Her får du 5 råd fra en advokat hos Osloadvokatene som jobber med arbeidsulykker

Det er ikke så lett å vite hvordan du skal gå frem for å få erstatning ved arbeidsulykker. Osloadvokatene kan gi deg hjelp til å få høyere erstatning og kjenner til særregler for yrkesskader.

 1. Skaden meldes til din arbeidsgiver
  Uavhengig av omfang, så skal du melde dette inn til arbeidsgiver. Registrering av arbeidsulykker er viktig, og arbeidsgiveren kan ikke holde dette i mot deg.
 2. Få en medisinsk vurdering så snart som mulig etter arbeidsulykke
  Oppsøk legevakt, fysioterapeut, fastlege eller annet for å få dokumentert skade og registrert plager. Disse uttalelsene er viktig for forsikringsselskapene. Husk at legehjelp i forbindelse med arbeidsulykker stort sett er dekket av det offentlige.
 3. Arbeidsgiver plikter å gi beskjed til NAV
  Gi en god beskrivelse av hendelsene, og hvilke plager og skader du har fått. Arbeidsgiver skal skrive ned hendelsen og sørge for melding til NAV umiddelbart. Meldefristen på ett år kan fravikes.
 4. Arbeidsgiver skal melde fra til forsikringsselskapet
  Det hender en del ganger at arbeidsgiver glemmer dette. Så om du ikke har hørt noe fra din arbeidsgivers forsikringsselskap etter et par uker, så kontakt de selv og meld inn det samme som NAV fikk.  Osloadvokatene er behjelpelige med å sende inn dette for deg til rett forsikringsselskap.
 5. Bruk advokat
  Det er vanskelig og slitsomt å ta denne prosessen på egenhånd. Osloadvokatene vil ivareta dine interesser og sørge for best mulig erstatning. I tillegg vil vi hjelpe deg slik at du utnytter alle offentlige stønadsordninger og får riktig støtte fra NAV.Beregningen og regelverket hos forsikringsselskapene er komplisert. Har du f.eks. krav på erstatning for tap i inntekt i evnen til å arbeide i hjemmet eller ikke, og hvordan beregnes dette? Osloadvokatene har oversikt og hjelper deg med å få det du har krav på.Osloadvokatene vet også hvilke leger og spesialister på yrkesskader du bør akseptere og hvilke du bør holde deg unna.
  Til slutt må du huske at nødvendig og rimelig advokatbistand i slike saker i hovedsak betales av forsikringsselskapet.

Hva skjer videre i en arbeidsulykkessak?

NAV vil ta stilling til meldingen om arbeidsulykke og fatte et vedtak om yrkesskade. Et yrkesskadevedtak gir det flere fordeler som gratis legehjelp knyttet til skaden, bedre sykepengegrunnlag o.l. Her vil du følges opp av en saksbehandler, legen din og arbeidsgiver. Men det er vanskelig å finne frem til alt du har krav på uten hjelp. NAV skal i utgangspunktet ha jevnlige møter med deg om din arbeidsevne om du er sykemeldt.

Forsikringsselskapet vil hente dokumenter fra lege, sykehus og NAV og utrede saken uavhengig av hva NAV gjør. Forsikringsselskapet er nemlig ikke bundet av NAVs vurdering og vil foreta egen vurdering av saken.
Behandlingstiden avhenger av konsekvensene av skaden din, men det kan ta lang tid før de kommer til en endelig avgjørelse.

Osloadvokatene hjelper deg ved arbeidsulykker

Relaterte saker:

Dette har du krav på ved yrkesskade
Dekker yrkesskadeforsikringen under sosiale arrangement?