Sophie Gram-Knutsen

Advokatfullmektig

Profil


Sophie er advokatfullmektig i Osloadvokatene og har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Hun har også en bachelor i “Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet”. Sophie har tidligere jobbet som konsulent ved skifteseksjonen i Oslo tingrett, og har derfor mye kunnskap om skiftebehandling, testamenter og øvrig arverett.

Advokatfullmektig Sophie Gram-Knutsen arbeider i hovedsak med familierett og arverett.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom