Profil


Advokat Iselin Helmich Pedersen er tilknyttet Osloadvokatene familierettsavdeling.

Advokat Iselin Helmich Pedersen er en engasjert og arbeidsom person, som brenner for barne- og familierettslige problemstillinger. Hun har skrevet masteroppgave innen barnerett og er derfor godt skikket til å bistå deg i saker om både barnefordeling og barnevern.

Advokat Helmich Pedersen har valgfag i arbeidsrett, påtalerett og International Human Rights, og har vært ansatt som juridisk kontormedarbeider hos Osloadvokatene i over ett år. Hun har dermed god erfaring fra flere ulike sakstyper, og vil kunne gi deg god bistand i både arbeidsrettslige tvister og i straffesaker.

Med sin brede juridiske kompetanse kan hun også bistå deg med saker som knytter seg til NAV.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema