Helene Jameson Skrede

Advokat
Last ned vCard

Profil


Helene Jameson Skrede er advokat hos Osloadvokatene og er tilknyttet vår kontraktsgruppe.

Advokat Skrede har særlig erfaring innen kontraktsrett, eiendomsrett og arbeidsrett, både for privatpersoner og for mindre bedrifter. Hun har i tillegg mye prosedyreerfaring hvor hun blant annet har bistått tidligere klienter i rettssaker som omhandler husleietvister, avtalebrudd og ulike type kontraktsaker. Hun har også bistått klienter i arbeidsrettstvister.

Fra tidligere har advokat Skrede erfaring som jurist hos to ulike departementer. Her arbeidet hun med lovarbeid, EU/EØS-relaterte problemstillinger samt klagesaker, erstatningssaker og søksmål mot staten i samarbeid med Regjeringsadvokaten. Erfaringen som jurist fra disse departementene har gitt henne kompetansen til å effektivt kunne sette seg inn i ulike type saksområder.

 

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema