Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat
Last ned vCard

Profil


Helene Jameson Skrede er advokat hos Osloadvokatene og er tilknyttet vår kontraktsgruppe og arbeidsrettgruppe.

Advokat Helene er en erfaren og tillitvekkende  advokat som veileder flere mindre bedrifter med komplekse kontraktsrettslige problemstillinger. Hun bistår også privatpersoner i ulike kontraktsaker, hvor hun har erfaring med alt fra mangler etter bil- og båtkjøp, til tvangsinndrivelse av pengekrav og aksjonæravtaler.

Helene har også bistått privatpersoner i krevende arbeidsrettssaker samt mindre bedrifter med en rekke ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

Arbeidet i grensedragningen arbeidsrett/kontraktsrett har gjort Helene til en med særlig erfaring for de som både er ansatt og eiere i selskaper.

I tiden før hun begynte som advokat har hun erfaring fra to ulike departementer hvor hun jobbet med lovarbeid, EU-rett samt klagesaker, erstatningssaker og søksmål mot staten i samarbeid med Regjeringsadvokaten. Erfaringen fra disse stedene har gjort Helene til en som jobber effektivt og evner å raskt sette seg inn i ulike type saksområder.

 

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom