Haavard Homestad

Advokat/partner
Last ned vCard

Profil


Advokat Haavard Homestad er spesialist i eiendomsrett og i saker som knytter seg til NAV.

Advokat Haavard Homestad er spesialist innen NAV, og kan hjelpe deg med utfordringer knyttet til NAV-tjenester og ytelser.

Haavard Homestad har også bred erfaring innen for eiendomsrett. Han har skrevet spesialoppgave om ekspropriasjonsrett ved universitetet i Oslo. Han jobber fortrinnsvis innen for det fagområdet som i jussen kalles statisk tingsrett. Dette innebærer bl.a. hevd, bruksretter, naborett, veiretter og eiendomsgrenser. Han bistår også i saker som knytter seg til borettslag og sameier. Dette kan dreie seg om utkastelse eller tvangssalg av bolig på grunn av bråk, husdyrhold, ulovlig utleie mv.

Innenfor trygderett jobber Haavard Homestad med:

  • Uføretrygd
  • Ung ufør
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Foreldrepenger
  • Trygdebil
  • Tilbakekreving av feilutbetalt ytelse

Trenger du hjelp til å klage på vedtak fra NAV, er du i trygge hender hos Advokat Haavard Homestad.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema