Fredrik Sverstad Eriksen

Advokat

Profil


Søk om fri rettshjelp. Det er enkelt og uforpliktende og jeg kan hjelpe deg!

Advokat Fredrik Sverstad Eriksen er spesialist på personskaderett. Han har lang erfaring med erstatning etter yrkesskade, og da særlig spørsmålet om når idrettsutøvere kan få yrkesskadeerstatning. Videre har advokat Eriksen omfattende erfaring med bilskader og andre typer personskader. Eriksen har også opparbeidet seg betydelig erfaring med klagesaker til NAV og har blitt ekspert på feltet. Han er en del av Osloadvokatenes faggruppe for NAV-saker, og hjelper hver dag flere klienter med å påklage avslag.

Advokat Fredrik Eriksen har 11 års bakgrunn fra militæret og toppfotball. Dette har gitt han god struktur og en unik arbeidsevne som han nyter godt av i sitt daglige virke som advokat.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.