Fredrik Sverstad Eriksen

Advokat/partner
Last ned vCard

Profil


Fredrik Sverstad Eriksen er advokat og partner hos Osloadvokatene. Han er tilknyttet vår NAV-gruppe og er spesialist i personskadesaker.

Advokat Eriksen jobbet i Crawford & Company AS etter studiene ettersom han var spesielt interessert i forsikringsrett, og arbeidet primært med personskaderett og andre forsikringsspørsmål. Deretter begynte han å arbeide som advokat i Osloadvokatene, og er nå tilbake etter en periode med arbeid utenbys.

Advokat Eriksen har vunnet mange saker som innen trygderett og NAV, spesielt innenfor uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, ung ufør og tilbakebetalingskrav.

Yrkesskader og bilskader er også områder som Fredrik har jobbet mye med. Han har også erfaring med saker i forbindelse med  kjøp og salg av biler.

Han håndterer håndverkertjenestesaker og bistår klientene med eventuelle tvister som kan oppstå i forbindelse med utførelsen av byggearbeid eller tjenesteytelser.

Eriksen er omgjengelig og lett å prate med. Uansett hvilken type sak det gjelder, kan klientene stole på at han vil jobbe hardt for å beskytte deres rettigheter.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema