Profil


Erle Aas Bjørnstad

Advokat Erle Aas Bjørnstad er spesialist innen barnerett. Bjørnstad har spesialisert seg i foreldretvister på tvers av landegrenser. Hun har blant annet skrevet mye om situasjoner hvor foreldrene er bosatt i hvert sitt land, og hvordan disse sakene håndteres i domstolen. Bjørnstad er opptatt av saker hvor barn eller foreldre reiser inn eller ut av Norge.

Advokat Bjørnstad har også vunnet saker over barneverntjenesten.

Advokat Bjørnstad er en erfaren bistandsadvokat, og har hatt mange saker som gjelder voldtekt og vold i nære relasjoner. En tidligere klient har blant annet uttalt følgende om bistanden fra Bjørnstad:

Utrolig dyktig advokat! Gitt trygghet å har god kunnskap! Hjulpet mye med spørsmål som jeg har sittet med angående prosessen av anmeldelse, avhør og rettssak! Føler meg veldig trygg for eventuelt en rettssak.

Advokat Erle Aas Bjørnstad har tidligere arbeidet med saker etter opplæringsloven og situasjoner hvor barn opplever mobbing. Advokat Bjørnstad kan bistå med krav om erstatning i slike saker.

Advokat Bjørnstad har interesse for økonomiske oppgjør etter endt samboerforhold eller endt ekteskap. I disse sakene skal alle verdier gjennom et liv fordeles, og det er viktig at man får hjelp av en advokat som kan ivareta dine interesser.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema