Emma Udbye Ytterstad

Advokatfullmektig

Profil


Emma Udbye Ytterstad jobber hos Osloadvokatene ved familierettsavdelingen.

Hun har spesialisert seg i barnerett, sosialrett og trygderett. Emma hadde skriveplass hos Barneombudet da hun skrev sin masteroppgave om besøkskontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter adopsjon.

Hun er svært interessert i barnevernrett og bistår privatpersoner i saker mot barnevernet. Hun bisto nettopp en privatperson i fylkesnemnda i en sak som hun vant på alle punkter. Saken var prinsipiell og omhandlet hjelpetiltak (saksnummer 2019/00713).

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.