Emma Udbye Ytterstad

Advokat
Last ned vCard

Profil


Emma Udbye Ytterstad jobber hos Osloadvokatene ved familierettsavdelingen.

Advokat Ytterstad har spesialisert seg i barnerett, sosialrett, arbeidsrett og trygderett.

Ytterstads spesialfelt er barnevernrett og hun bistår privatpersoner i saker mot barnevernet. Hun bisto nylig en privatperson i fylkesnemnda i en sak som hun vant på alle punkter. Saken var prinsipiell og omhandlet tvangspålegg av hjelpetiltak (saksnummer 2019/00713).

Ytterstad vant nettopp en ny sak i fylkesnemnda med saksnummer 2019/02094) som handlet om tvungent opphold på familiesenter.

Hennes klienter er svært fornøyd med oppfølgningen.

En av hennes klienter skriver:

Emma Ytterstad har en tålmodighet, dyktighet og forståelse for saken, som jeg sjelden har opplevd. Kunnskapen og trygghet hun gir må bare oppleves. Takker Emma som vår advokat i saken!

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema