Emma Udbye Ytterstad

Advokatfullmektig

Profil


Emma Udbye Ytterstad jobber hos Osloadvokatene ved familierettsavdelingen.

Advokatfullmektig Ytterstad har spesialisert seg i barnerett, sosialrett og trygderett. Emma Udbye Ytterstad har dessuten skrevet en juridisk avhandling om barnevern.

Hun er svært interessert i barnevernrett og bistår privatpersoner i saker mot barnevernet. Hun bisto nettopp en privatperson i fylkesnemnda i en sak som hun vant på alle punkter. Saken var prinsipiell og omhandlet hjelpetiltak (saksnummer 2019/00713).

Ytterstad vant nettopp en ny sak i fylkesnemnda med saksnummer 2019/02094) som handlet om pålegg om å være på familiesenter.

Hennes klienter er svært fornøyd med oppfølgningen.

En av hennes klienter skriver:

Emma Ytterstad har en tålmodighet, dyktighet og forståelse for saken, som jeg sjelden har opplevd. Kunnskapen og trygghet hun gir må bare oppleves. Takker Emma som vår advokat i saken!

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.