Aleksander Thon Aasen

Advokatfullmektig

Profil


Aleksander Thon Aasen påtar seg saker innen helserett, arbeidsrett, trygderett. Han har forsikringsrett som valgfag på studiet, og han har skrevet avhandling om erstatning etter pasientskader.

Advokatfullmektig Aasen vil hovedsakelig jobbe med personskaderett og NAV-saker hos Osloadvokatene. Ettersom han har spisskompetanse i helse- og trygderett er han godt kjent med NAV-systemet og reglene som gjelder der. Aasen hjelper deg med å få vedtak omgjort.

Aasen har lang erfaring innen utlendingsrett og arbeidsrett og vil dermed også jobbe med slike saker.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.